MENU

Bio Harmonex III. generáció - Biorezonancia készülék


A termék nem rendelhető

 

 

A biorezonancia terápia mostantól otthon is elérhető! A BioHarmonex a biofizika alapelvein működő készülék, mely eredményesen alkalmazható a szervezet alkalmazkodó- és öngyógyító képességének támogatására, valamint a mindennapok során bennünket érő káros hatások - stressz, környezeti ártalmak - kivédésére.


A Bioharmonex biorezonancia készülék közvetlenül a szervezet informatikai rendszerére ható, pulzáló, mágneses teret kibocsátó biostimulációs eszköz. Húsz összetett programot állíthatunk be szükségleteinknek, aktuális állapotunknak megfelelően. Bárki által könnyen kezelhető, otthon is használható készülék.


Az emberi test minden sejtje elektromágneses mezőt generál; ez az energiamező a sejtek közti kommunikáció egy módja, mely számos fiziológiai folyamatot kezdeményez és szabályoz. A BioHarmonex által kibocsátott külső elektromágneses mező a test specifikus szövetei által létrehozott természetes elektromágneses mező befolyásolására és serkentésére szolgál, miáltal javítja az anyagcsere természetes folyamatait és szervezetünk öngyógyító erejét. A legoptimálisabb eredmény érdekében használjuk a készüléket a megfelelő étrend-kiegészítőkkel kombinálva.


Új, 3. generációs BioHarmonex

Harmonizálja életét!

A BioHarmonex® kifejezetten otthoni használatra kifejlesztett biorezonanciás készülék, amely nagyon alacsony intenzitású, pulzáló elektromágneses mezőt bocsát ki. A bárki által könnyen kezelhető, modern, esztétikus megjelenésű, harmadik generációs készüléken már huszonöt programot állíthatunk be szükségleteinknek megfelelően.

Kapható a CaliVita globál hálózatában!

A BioHarmonex® a biofizika, pontosabban a biorezonancia alapelvein működő készülék. A biorezonancia elveit vallók szerint az emberi test minden élő sejtje elektromágneses mezőt generál. Ez az energiamező az egyik módja annak, hogy a sejtek egymással kommunikáljanak annak érdekében, hogy a testünkben lezajló legkülönfélébb fiziológiai folyamatokat elindítsák, illetve szabályozzák. A BioHarmonex® egy külső elektromágneses mezőt generál, mely „megszólítva” a szervezet bizonyos szövetei által generált természetes elektromágneses mezőt, támogathatja annak természetes folyamatait. A programok alkalmazása remekül kiegészíthető belsőleg, illetve külsőleg használatos készítményekkel is.

Egészségünk megőrzésének és újrahangolásának kíméletes módszere

A modern tudomány ma már arról beszél, hogy az általunk érzékelhető és fizikai síkon megtapasztalható világ egy igen bonyolult információ-összeköttetéseken alapuló, érzékenyen összehangolt rendszer. Ezen belül az emberi szervezet sem csupán egy molekulákból felépülő biokémiai struktúra, azaz fizikai test, hanem - mint az univerzumban minden - rezgő hullámformák bonyolult és egyben nagyszerű szövevénye..

teljes cikk elolvasása

Bio-Harmonex: Egészségünk avagy „harmonikus rezgéseink" megőrzésének és újrahangolásának kíméletes módszere

 

A XXI. században már idejét múlttá vált az a newtoni fizikát félreértők által hangoztatott felfogás, miszerint az anyagi világ különálló és egymástól független szilárd testekből tevődik össze.

 

A modern tudomány ma már arról beszél, hogy az általunk érzékelhető és fizikai síkon megtapasztalható világ egy igen bonyolult információ-összeköttetéseken alapuló, érzékenyen összehangolt rendszer. Ezen belül az emberi szervezet sem csupán egy molekulákból felépülő biokémiai struktúra, azaz fizikai test, hanem - mint az univerzumban minden - rezgő hullámformák bonyolult és egyben nagyszerű szövevénye.

 

Tehát, egy új paradigma megszületésének vagyunk szemtanúi: a statikus formák világából a dinamikus energiamezők világa felé haladunk.


A molekuláris biofizikus kutatók ma már azt állítják, hogy testünk minden egyes sejtje piciny elektromágneses egység. Ezért, ha az élő anyagot bárminemű energia éri - legyen az mechanikai vagy elektromágneses -, az egyben információ, azaz formaképző erő is, amelynek hatására megindul a válaszreakciók sokasága. Ennek a fordítottja is igaz - bármely információ képes testünkben változásokat előidézni. F.A. Popp már az 1980-as évekbenutalt arra, hogy a sejtekben másodpercenként vegyi folyamatok milliárdjai (3x1016 vegyi folyamat/másodperc) mennek végbe.

 

Lényeges azonban tudnunk: minden biokémiai folyamatot elektromágneses tevékenység előz meg! 

 

Hogyan kapcsolódik össze a két folyamat?

 

Szervezetünk 65-70%-át vizes közeg alkotja. A vízmolekulák sajátos hidrogénkötéseinek köszönhetően mind a sejteken belül, mind a sejtek között folyamatos információcsere ún. „sejtek közötti csevegés" zajlik. A sejtek hártyáját alkotó bio-molekulák (fehérjék, zsírok - tudományos nevükön lipoproteinek) szerves részét képezik annak az adó-vevő rendszernek, amely az élő szervezet és környezete között lehetővé teszi a biológiai kommunikációt. Az egészséges biomolekulák jól működnek: rendezett (koherens) és jól definiált tulajdonságokkal rendelkező rezgéseket fogadnak magukba, illetve „veszik a tiszta, zavarmentes adást". Pontosítva, a szervezetet érő hullámok (vibrációk, rezgések, információk) frekvenciája, amplitúdója, pulzálásuk specifikumai, illetve koherenciájuk határozza meg, hogy a szervezet mely részei számára lesz belőlük felhasználható információ. Azon információt, amellyel egybecsengenek - rezonálnak -, azt befogadják, esetleg továbbítják. A többit kiszűri, (elektromosan) árnyékolja a vizes környezet (sejtközi állományt).

 

Mi a rezonancia?

 

Egyetlen szóban: együttrezgés, összecsengés. Legegyszerűbben egy zenei példával világíthatjuk meg. Ha megpengetünk a gitáron egy húrt, az rezeg, és hangot ad. A fadoboz, a gitár teste rezonál (együtt rezeg) a hanggal, és felerősíti azt. Ráadásul a rezonancia hatására a többi húr is rezgésbe lendül.
Évekig tartó kutatások során a tudósok feltérképezték a különböző szervek elektromágneses tevékenységére jellemző paramétereket, amelyek külön-külön, minden szerv működését kísérik, illetve azt megelőzik.
Ez a megismerés lehetővé tette olyan műszerek, készülékek kifejlesztését, amelyek a környezetből eredő egészségkárosító hatások, rendellenességek kivédését szolgálják, támogatják a szervezet egészségét, rezgéseinek harmóniáját, és anyagcsere folyamatait is hatékonyabbá teszi.


Szervezetünknek az őt érő, folyamatosan áramló információk tömkelegéből ki kell szűrnie az újabb és újabb „közléseket", és el kell döntenie, hogy azok számára ártalmasak, vagy kedvezőek. Mindaz az információ, amely a sejtfal egészséges (bio-elektromos) feszültségét fokozza, hasznos, az ellenkező előjelű pedig romboló hatású (lehet).

 

Az étrendkiegészitők úgyszintén információkat közvetítenek szervezetünkhöz, akárcsak a mindennapi életben használatos vegyszerek, kozmetikumok, gyógyszerek, textíliák, ékszerek, azaz minden. Ha hosszútávon olyasmit alkalmazunk, ami nem nekünk való, megbomlik testünk egyensúlya.

 

Mi a megoldás?

 

Az élethez alapvetően négy dolog nélkülözhetetlen: lélegzés, tiszta víz, mozgás és táplálkozás. Mindegyiknek zavartalannak és jó minőségűnek kell lennie. Különösen a helytelen táplálkozással ronthatunk az állapotunkon, mert túlterheltséghez, fáradtsághoz, és végül egyensúlyvesztéshez, kibillentséghez -diszharmóniához - vezet, amelyet köznapi nyelven betegségnek nevezünk.


Tudnunk kell hogy az élelmiszerek miként hatnak szervezetünk állapotára. Ez a tudás több ezer évre nyúlik vissza, hiszen Keleten pontosan tudják, melyik alkatot, milyen élelem betegíti meg, és melyik építi, szó szerint táplálja. A keleti bölcselet kimondja azt is, hogy szellemünket is táplálnunk kell. Lévén, hogy szellemünk testbe van zárva, és ezen nem lehet változtatni, a spirituális fejlődés is kizárólag a testen keresztül mehet végbe, valósulhat meg. A fejlődés azt jelenti, hogy befelé és fölfelé gyarapszunk, s ebben a táplálkozás létfontosságú, alapvető tényező.

 

Ma már a nyugati kultúra is elismeri, hogy a növények és táplálékok is üzeneteket, információkat közvetítenek testünkhöz (spirituálisakat is!). Mindegyik tápanyagnak megvan a maga, sajátos egyedi minősége és rezgéstartománya. Minden élelem a szabad energia megannyi megtestesülése. E tudás alkalmazásával, egészségünket a kezünkben tudjuk tartani. Olyan biológiailag aktív - élő ételeket és táplálékkiegészítőket kell fogyasztanunk, amelyek biztosítják a testi, lelki és szellemi aktivitásunkat.

 

De ez még nem minden! Bioinformatikai ismereteink alapján igen fontos a szervek, szövetek és sejtek informatikai csatornáit olyan extrém alacsony intenzitású elektromágneses stimulációval ellátni, amely a biológiai/biokémiai szabályozást segíti elő. Ezek a belső irányítást optimalizáló jelsorozatok nagyban növelik a szervezet anyagcseréjének a hatékonyságát, a bevitt tápanyagok hasznosulását és azok átalakulását olyan energiává (adenozin trifoszfát, ATP), amely a sejteket élteti. Ezen felül segítenek a szervezetnek a rossz energiáktól és káros rezgésektől való védekezésben.


A biorezonancia a jövő orvostudományának egyik legnagyobb ígérete, mivel a szervezet legalapvetőbb folyamatainak befolyásolásával beindítja, serkenti a szervezet önregenerációját. Nagy előnye, hogy természeténél fogva felhasználási területe igen sokrétű, káros mellékhatása nincs. Csak arra tanítja meg a szervezetet, amit az valaha - egészséges korában - már tudott.

 

Ismerje meg közelebbről Ön is a Bioharmonex készüléket >>>


Prof. Dr. Szedlák-Vadócz Valéria

 


 

Rezgések az egészségért

Szent-Györgyi Albert a problémák megoldását a szubatomikus szinten gondolkodó kvantumbiológiában látta. Ötleteit és megfigyeléseit fizikus kortársai munkásságára alapozta, akik az energia és az anyag kapcsolatát vizsgálták. 1941. március 21-én világhírűvé vált előadásában beszélt először az élő organizmusok funkcionális elektromágneses tulajdonságairól...

teljes cikk elolvasása


Az élettani folyamatokat, a betegségek kialakulását, a gyógyszerek és más hatóanyagok működését ma a legkorszerűbbnek tartott molekuláris biológia eszközeivel próbálják leírni, megmagyarázni.


Az igazság az, hogy a számítógépek korában, amikor a világ összefüggéseit a hagyományos fizika mellett a kvantummechanika, a hullám- és káoszelmélet sokkal jobban megmagyarázhatóvá, kiszámíthatóvá teszi, szemléletváltozásnak, paradigmaváltásnak kellene bekövetkeznie a biológiában is.

 

Szent-Györgyi Albert a problémák megoldását a szubatomikus szinten gondolkodó kvantumbiológiában látta. Ötleteit és megfigyeléseit fizikus kortársai munkásságára alapozta, akik az energia és az anyag kapcsolatát vizsgálták. 1941. március 21-én világhírűvé vált előadásában beszélt először az élő organizmusok funkcionális elektromágneses tulajdonságairól.


A bioinformatika és a biorezonancia alapjai a múlt század elejére nyúlnak vissza. 1922-ben egy orosz tudós, Gurvics azt figyelte meg, hogy a növekedésben levő hagymagyökér egy másik növény növekedését jelentősen gyorsítja, ha a közelébe helyezik. Ez akkor is működött, ha üvegburával választotta el mindkét növényt. Gurvics „reguláló biomező"-nek nevezte a jelenséget.

 

Kaznecsejev és Mihajlova tudományos vizsgálataik nyomán a sejtek közötti kommunikáció alapját képező ultragyenge sugárzást mértek, majd az utóbbi évtizedekben a német Fritz Popp kutatásai erősítették meg, hogy a sejten belüli és a sejtek közötti információáramlás nemcsak biokémiai molekulák segítségével, hanem fotonokon keresztül, vagyis tömeg nélküli fénykvantumokkal is történik. Ez az ultragyenge sugárzás az élő szervezetben mindenütt jelen van, sőt az élettani folyamatok irányításában is részt vesz.

 

Popp és más tudósok vizsgálatai nyomán tudjuk: minden sejtnek, szövetnek van biofoton-kisugárzása, és nemcsak az egészséges szövetnek, hanem a betegnek is vannak saját rezgései. Minden betegség egyúttal energetikai bevésődést, lenyomatot is létrehoz a szervezetben, amit „engram"-nak szokás nevezni.


Georges Lakhovsky, a „multihullám-oszcillátor" feltalálója az 1920-as évektől kezdve növényeken, állatokon és később emberi mintákon végzett sikeres kísérleteket. Készüléke „ultrarádió-frekvenciák" széles spektrumában sugárzott. Ed Petit kísérletekkel igazolta, hogy a multihullám-oszcillátorral kezelt, vízzel növesztett csírák 3-szor gyorsabban fejlődtek, mint a normál csapvízzel kezeltek, azaz mintha nem is csak a sejtekre, hanem talán az atomi struktúrákra hatott volna kedvezőbben a multihullám-oszcillátor.

 

Ifj. Royal Raymond Rife (1888-1971) biokémikus, mechanikai és elektromos kutató, a heidelbergi egyetem díszdoktora legismertebb találmánya, a „frekvenciakészülék", valamint az „univerzális vírusmikroszkóp" segítségével évekig kísérletezgetve feltérképezte az emberi szövetek rezgésmintáját, és minden, általa veszélyesnek tartott baktérium, vírus saját frekvenciáját. A különböző biorezonanciás készülékek előfutáraként tekinthetünk találmányaira.

 

Az utóbbi évtizedekben számtalan publikáció foglalkozott a rezonancián alapuló biológiai kommunikációs rendszerek hatásmechanizmusával és a speciális készülékek alkalmazhatóságával. Ma már tudjuk, hogy minden biokémiai folyamat elektromágneses irányítás alatt áll. A sejtszinten azonosított belső jelkibocsátó központok: a DNS és a membránok. A sejtek egymás információkisugárzását csak nagyon szűk hullámhossz- és intenzitástartományban észlelik. Az amerikai fizikus, R. Adey szerint, ha a sugárzás erősebb vagy gyengébb, mint ami a sejt érzékelő ablakának épp megfelel, akkor a sejt nem reagál rá. Minden szerv, szövet és a hozzá tartozó élettani folyamat speciális, rá jellemző frekvencia-tartománnyal rendelkezik, amely a saját hullámhosszon és amplitúdón keresztül befolyásolható.

 

Ezen kutatási alapokon nyugszik a családi biorezonanciás készülék, a BioHarmonex működése.

 

Lényegében nem a hagyományos értelemben vett gyógyító eszközt kell látni benne, hanem egy olyan műszert, ami a természetes és egészséges frekvenciák programozott sugárzásával harmonizálja a szervek működését. Az általa kibocsátott elektromágneses szignálok, információk a testen áthaladva, a szövetekben elnyelődve gerjeszteni tudják az ott zajló biofizikai történéseket, amik a kémiai reakciók alapját jelentik.

 

Ilyen módon a normál szöveti rezgések frekvenciái segítően hatnak a szervek működésére, harmonizálják azokat anélkül, hogy ezt érzékelnénk, s hogy ez erőszakos vagy veszélyes lenne a szervezetre nézve. A készülékkel közvetlenül tudunk hatni az elektromágneses biokommunkációs rendszerre, ezáltal a sejtekben és a szövetekben lezajló biokémiai folyamatok nagy pontossággal és célzottan befolyásolhatóak kémiai anyagok bevitele nélkül.

 

Az emberi test informatikai rendszerére ható, pulzáló mágneses teret kibocsátó, biostimulációs eszköz frekvenciatartománya 1 Hz-200 kHz, térerőssége 10 mikrotesla. Ez a gyenge mágneses térerő kizárja, hogy a készüléknek bármilyen káros sugárzása lenne, de ahhoz éppen elég, hogy a fiziológiás történéseket újrahangolja, harmonizálja a szervezetben.

 

20 összetett programja harmonizált alprogram rendszerekkel, több biológiai ablak egyidejű aktiválásával éri el a kívánt hatást. A programozó funkciók a szervóra szerint is beállíthatók a hatékonyság fokozása céljából. A hordozható, kézre eső, funkcionális kezelőgombokkal ellátott, kis méretű készülék mellékhatásoktól mentes stimulálást végez a szervezet különböző funkcióiban, így használatának ellenjavallata nincs.

 

Az alábbi programok segítik az Ön testének  harmonikus működését:

 

 • GYERMEK - Az egészséges testi-szellemi fejlődést elősegítő program a gyermek fejlődésekor különösen kiemelt jelentőségű a szövetek stimulációjára. Stimulálóan jeldús környezetet biztosít a városok vasbeton- és aszfaltdzsungelében, az elektroszmog ellen is. A készülék alkalmazható akkor is, amikor a gyerek alszik. Mivel a fiatal szervezet még jobb adaptációs rendszerrel rendelkezik, elégséges minden másnap egyszer lefuttatni a programot.

 

 • IMMUN - Az immunrendszert támogató program az ellenálló képesség növelésére, az immunsejtek aktiválására alkalmas, de jól felhasználható általános roborálásra is. Járványok és a környezetünkben előforduló fertőzéses betegségek esetén megelőzésként jól kombinálható mindenfajta védekezési módszerrel. (NEM terápiás eszközként!)

 

 • ÖRÖKIFJÚ - A hormon- és idegrendszer támogatására (libidó serkentése, antioxidatív folyamatok segítése), adaptációs folyamataink harmonizálására, szellemi és fizikai teljesítőképességünk megőrzésére alkalmas program. Az egész család, több generáció is használhatja.

 

 • HORMON - A hormonrendszer általános segítője. A test egyes szerveinek támogatására alkalmas, az extrém fáradtságra is jó hatással van.

 

 • FÁJDALOM - Használatával emelhető a fájdalomküszöb.

 

 • LAZÍTÁS - Stresszoldó program a mentális relaxáció segítésére. Alkalmas feszült idegállapot oldására, feldolgozatlan feszültségek, illetve stressz levezetésére.

 

 • IDEGEK - Agyi és idegi, szellemi tevékenységet optimalizáló program. A központi idegrendszer megnyugtatására, pihentetésére és olyan izomkoordinációs rendellenességek kezelésének kiegészítésére alkalmas, amelyek elsősorban a fáradtsággal együtt jelentkeznek. Rendszeresen jelentkező akaratlan izommozgások, izomgörcsök (harántcsíkolt és simaizmok lüktetése, remegése, tikje) esetén is előnyös.

 

 • SÚLYCSÖKKENTŐ - Zsírszöveti és kötőszöveti anyagcsere fokozására, méregtelenítésre alkalmas program. Fogyókúrák kiegészítője; a tápanyag hasznosulásának optimalizálására, a salakanyagok kiválasztásának serkentésére; az általános komfortérzet növelésére, a lelki egyensúlyvesztés következtében fellépő evési kényszerérzet csökkentésére alkalmas. Használata segít a táplálkozási szokások átállításakor jelentkező hiányérzet leküzdésében.

 

 • MÉREGTELENÍTŐ - Méregtelenítő program a kiválasztó szervek támogatására és serkentésére. A szervezet méregtelenítési folyamatainak javítására, a méregtelenítő kúrák hatékonyságának növelésére ajánlott.

 

 • SZEM/LÁTÁS - Támogatja a szem optimális működését, segíthet a szem fáradtsága esetén, a szem izomzatának pihentetésére! A látásnál keletkező idegi ingerületek vezetésének optimalizálására, a szem egész energetikájának javítására alkalmazza ezt a szemnyugtató programot legalább naponta kétszer!

 

 • KERINGÉS - A program a szív- és érrendszert támogatja.

 

 • LÉGZÉS - A légzési funkciók optimalizálását elősegítő program.

 

 • EMÉSZTÉS - Emésztési folyamatokat támogató program. Üzleti vacsorák, nagy családi ebédek, illetve étkezéssel összefüggő egyéb hasi diszkomfort érzetek esetén használható.

 

 • MÁJ/PANCREAS - A máj és a hasnyálmirigy működését támogató program. A hasnyálmirigy egyéb működésére, az emésztéssel kapcsolatos bioinformatikai csatornák stimulálására is használható.

 

 • BŐR - A bőr egészséges működésének, funkcióinak támogatását szolgáló program, amely alkalmas az egészséges bőr és az anyagcseréjét meghatározó szervek működésének stimulálására. Jól kombinálható speciális, egyénre szabott diétákkal és méregtelenítő/tisztítókúrákkal.

 

 • VESE - A vese és a húgyutak működését támogató program. Használható az intim testrészek komfortérzetének növeléséhez is. Kiegészíti a csi kung, a jóga és egyéb bioenergetikai gyakorlatokat; jól kombinálható a záróizmok tréningjével. Megelőzésképpen naponta minimum kétszer érdemes lefuttatni a programot, és közben megfigyelni a kezelt területeken keletkező apró érzeteket, mert ez segíti a gyengén működő funkciók újratanulását. A női közérzetet és komfortérzetet is javítja, jó hatással van a szeretkezés alatti kellemetlen érzetek, izomgörcsök csökkentésére, s jó a csökkent szexuális késztetés (libidó) normalizálására.

 

 • CSONT/SZÖVET - A csontszövetek erősítésére, az izomszövetek kezelésére, az edzés és verseny közben keletkező mikrosérülések regenerációjára, az izmok és ízületek terhelhetőségének növelésére, a sérülésveszély csökkentésére használható program.

 

 • EDZÉS UTÁN - Edzés után használandó mikrosérülések kezelésére, izomregeneráció serkentésére, fáradtságérzet csökkentésére. A sérülések kezelésénél hatásos kiegészítő a szövetek anyagcseréjének stimulálására, optimalizálására. Csökkenthető vele a regeneráció időszaka.

 

 • MERIDIÁN - Élénkítő program. Az akupunktúrás meridiánok működésének harmonizálásával bármelyik program hatékonysága fokozható. Az elektroszmog semlegesítésére is megfelelő program.

 

 • BIORITMUS - Bioritmust harmonizáló, frontérzékenységet csökkentő program. Az időjárási frontokra érzékenyeknek ajánlott a frontok jelentette megterhelés kiegyenlítésére, a gyors változások könnyebb elviselésére, a könnyebb átálláshoz, ha más időzónába vagy más időjárású zónába repülünk.

 

Kattintson ide, és ismerkedjen meg Ön is közelebbről a Bioharmonex készülékkel >>>

 

Jegyzetek a biorezonancia megértéséhez 1.

 

Az abszolút nulla fok fölött minden elemnek saját, egyedi rezgése van, mely atomszámára jellemző. Ezt az atomok elemi részecskéinek - elsősorban az elektronoknak - a mozgása hozza létre. Az atomokból összeálló molekulák már másfajta, de továbbra is saját rezgésszámon „énekelnek", s a belőlük létrejött anyagoknak, akár az élő sejteknek is megmérhető az egyedi hullámhossza, mely abból adódik, hogy mindegyiknek más-más az anyagtartalma. Ezért eltérő frekvencián dolgozik egy idegsejt, mint például egy csontsejt, és más rezgéseket lehet levezetni róluk, ha azok egészségesek, mint amikor betegek, vagy ha csak másféle aktivitással működnek (lásd a különböző agyhullámokat: alfa, béta, gamma, delta... vagy az EKG-t: fibrilláció, vezetési blokk, káliumhiányos szívizom stb.).

 

A világot alkotó rezgések, frekvenciák úgy rendeződnek, hogy folyamatos átmenetekben, de egyúttal ugrásokban követik egymást. A mindenséget tükröző 108 „oktáv"-ból a látható fény tartománya csupán egy, de ismerjük az infravörös, az ultraibolya fénynyalábokat, a röntgensugárzást, a kozmikus és földi háttérsugárzást, a hallható és nem hallható hangok tartományát stb. Mindezekre nincs saját „biológiai ablakunk", azaz érzékszervünk, melyben a jelfogók, receptorok azonos hullámhosszon együttrezegni, rezonálni tudnának.

 

Szükségesek észlelésükhöz olyan készülékek, melyekkel átalakíthatjuk egyik jelet, hullámhosszt a másikba. Legfontosabb érzékszerveink rezonáns tartományaira alakítva színeknek láthatjuk vagy hangoknak hallhatjuk az egész világot. Ilyen jelátalakítók maguk a biorezonanciás készülékek is, melyek diagnosztikus szerepük - ismert és beprogramozott rezgéseket azonosító képességük - mellett arra is használhatók, hogy segítségükkel visszasugározzuk a testből kapott rezgésmintákat, „rádióadásokat", és így gyógyítani lehet velük.

 

A régi tudósoknak - többek között Luigi Galvaninak, az újabb kutatók közül pedig Arthur Guytonnak és Robert O. Beckernek - köszönhetően tudjuk, hogy a sejteknek saját töltésük van, melynek kialakításában fontos szerepet játszik a sejtek ionegyensúlya, amely különböző külső és belső hatásokra reagál. Pontos mérésekkel igazolták, hogy egy egészséges sejt feszültsége 70-90 mV, egy sérült vagy beteg sejt feszültsége 30-70 mV. Összehasonlításképpen: egy gyulladásos sejt 40 mV-ot termel, míg 30 mV-nál már elpusztul.

 

Az az ember, akiben általánosan vagy helyileg csökkent a sejtek elektromos feszültsége: fáradt, étvágytalan, rossz a közérzete, szorongásos, fájdalmai vagy más panaszai vannak, egyszóval - beteg!

 

Az állatok és az ember idegrendszere egyenárammal és váltóárammal is működik. Az egyenáramú rendszer alakult ki korábban, a sérülés érzékelését és helyreállítását szolgálja már egysejtűekben is.

 

A bioáram egyáltalán nem áram, hanem ionos energiamező, mely a DNS polarizációja és a sejtosztódás beindítása céljából veszi körül a sérülést. Az atom részecskéin keresztül, a molekuláris kötésekkel és kölcsönhatásokkal nyilvánul meg. A testünk csaknem háromnegyedét alkotó víz molekuláinak hidrogénkötésein folyamatos információcsere zajlik a sejteken belül és egymás között is. Az anyagcserében résztvevő egészséges „biomolekulák" ezen keresztül is érzékelik a szervezetet érő rezgéseket. Attól függően, hogy van-e köztük együttrezgésre, rezonanciára alkalmas anyag, „befogadják" és továbbadják, vagy „elutasítják" az információkat. A többit kiszűri, elektromágnesesen „árnyékolja" a vizes közeg, a sejtközötti állomány.

 

Arthur Guyton szerint: „Bioáram akkor keletkezik, amikor az áram a (szív)izomszövet kórosan depolarizált és normálisan polarizált területei között áramlik." Wolff törvénye kimondja: „A bioelektromos mező mágneses mezőt hoz létre". A csontokra ható nyomás, hajlító erő például piezzo-elektromos úton járul hozzá, hogy a terhelésnek megfelelően megkeményedjen, azaz mészkristályok vándorolnak a sejtközötti állományba. Ellenkező esetben, ha nem éri elég terhelés a csontot, kialakul az osteoporosis, a csontritkulás. Mindezeket az elektromágneses hatásokat erősíteni lehet a biorezonanciás készülékekkel.

 

A betegségek kezelését mágnesek alkalmazásával is ki lehet egészíteni. Az északi, negatív pólus általában gyógyít, stimulál, a déli, pozitív pólus inkább blokkolja az anyagcsere-folyamatokat. A mágnesek alkalmazása a gyógyításban azonban nem új jelenség. Igen régóta ismert az elektromágneses tér emberre kifejtett hatása.

 

Az akupunktúra megjelenése előtt, kb. hatezer éve Kínában már alkalmaztak mágneses kezelést energiaátvitel céljából. Hippokratész is alkalmazott mágneses kőzetet gyógyítás céljából, és később Paracelsus is előszeretettel használt mágneseket. Így ismerte fel, hogy a mágnes egy olyan kő, melynek vonzó hatása minden betegségre befolyást gyakorol.

 

A huszadik században a nyugati orvoslás is alkalmazni kezdte a mágneses tér terápiamódszerét. Ma nem az „állómágneseket", patkó- vagy rúd-mágneseket tartják a leghatásosabbnak, inkább a pólusait gyorsan változtató, elektromágneses teret gerjesztő, váltakozó polaritású vagy „pulzáló mágneses" jeleket leadó készülékeket, amilyen a BioHarmonex is.

 

Kattintson ide, ha szeretne közelebbről megismerkedni a Bioharmonex készülékkel >>>

 

Külső behatásra (ütésre) a sejt első reakciója, hogy megremeg a sejtfala. A váltakozó polaritású erőtér impulzusai áthatolnak a szöveteken, és a sejtfalat meghatározott ütemben állandó rezgésre kényszerítik. Ez a hatás bizonyos értelemben szünet nélkül „masszírozza" és stimulálja a sejtet. Az erőtér jelenlétével minden pozitív ion közelebb kerül a sejtfalhoz, a negatív ionok pedig a sejtmag felé szorulnak.

 

Amikor a beteg sejtet vagy szövetet eltalálja egy ilyen ütéssorozat, az lassan kezd energiával feltöltődni. Szakmai nyelven: növekszik a potenciálja (mondhatnánk úgy is: a vitalitása). A megbillent ionegyensúly visszazökken, az energiafelhasználás pedig felgyorsul. Ettől a külső, „erőszakos" ráhatástól a sejtfal átjárhatósága megnövekszik, azaz fokozódik az anyagcsere-folyamat. A sejtek így kinyitott „kapuja" azonban nemcsak a tápláló, illetve káros anyagok kicserélődését segíti elő, hanem például a gyógyszerek sejtbe való bejutását is megkönnyíti. Emiatt csökkenhet a páciens gyógyszerigénye.

 

A betegségeket kísérő „zavarjelek"-et, hibás rezgéseket egyszerű, fizikai úton csökkenteni, akár semlegesíteni is lehet, ha a felismert hullámokat „interferáljuk", kioltjuk a biorezonanciás készülékekkel. Ilyenkor a betegségek tüneteit mérsékelni lehet, s az egész hatása egy külső, vezeték és kontaktus nélküli ritmuskeltőre, „pacemaker"-re hasonlít, ami „kiüti" a rossz ritmust. Ha a feltételezett kóros sejtek, paraziták rezgési mintáit szinkronban indítjuk, a jelek felerősítése, „amplifikálása" a kórokozók erőteljes rezgésbe hozatalával, végzetes rezonanciájukkal képes őket elpusztítani. Mivel a speciális hullámhosszokkal csak azok rezonálnak, gerjednek, a kezelés teljesen veszélytelen a normál szövetekre. A legegyszerűbb kezelési lehetőség a biorezonanciás készülékek alkalmazásánál az ún. „bio-feedback". Ilyenkor a bemért hibajeleket, a szervezet által fel nem fogott, saját, gyenge rezgéseket a küszöb feletti erősséggel sugározzák vissza a testbe, ami által javul a hibafelismerés, és a homeosztázis helyreállításával a betegségek kezelhetők.

 

A hordozható biorezonanciás készülékek - így a BioHarmonex is - általában ezen az elven működnek. Gyenge mágneses térrel terjedő, ún. „négyszögjelek" kibocsátásával 1,5-2 méteres körzetben sugározzák a gyógyító rezgéseket, „adásokat". Mivel igen alacsony energiát bocsátanak ki, töredékét a körülöttünk „elektroszmog"-ot termelő készülékek által sugárzottaknak, káros hatásuk nincsen. Nem képesek elhangolni azokat, nem zavarják  működésüket, ellenben csökkentik a szervezetre kifejtett káros hatásaikat. A fenti ok miatt nem tartható veszélyesnek a biorezonanciás kezelés szívritmusszabályzót viselő személyek esetén sem. A magzatra és az újszülöttre sem jelent veszélyt a használata, sőt, a sejtkommunikációt javítva a testi és szellemi fejlődésben is segít. Fém és egyéb protézisek sem kerülnek „gerjesztett" állapotba, és nem melegszenek fel, nem rázkódnak ki ettől a kis energiaimpulzustól, és egyébként sem rezonálnak a programok által kibocsátott frekvenciákkal. A biorezonanciás készülékekbe egyébként is csak olyan frekvenciákat „építenek be", melyek alacsony intenzitással figyelmeztetik a szervezetet a hibás rezgésekre, így az maga fogja végrehajtani a szükséges korrekciókat.

 

Szeretnék közelebbről megismerkedni a Bioharmonex készülékkel >>>

 

A mágneses tér frekvenciájának hatásai

 

Szöveteink különbözőek, és sejtjeinknek is más-más tulajdonságaik vannak. A csontsejtek másként viselkednek a mágneses tér hatására, mint például a zsírszövet, az izomsejtek vagy a bőr. A szervezet különböző rétegeiben az egyes szöveteknek tehát különbözők a frekvenciái, amelyekre a test különbözően reagál. A mágneses frekvenciákkal, biorezonanciával működő készülékek munkája ezért hasonlít egy sebész operációjához, aki előtt olyan beteg fekszik, akin több műtétet kell végrehajtani. Az orvos nem fogja mindegyik gócpontot egyszerre megoperálni, hanem fokozatosan, egyenként végzi el a gyógyítást. A BioHarmonex esetében a különböző szerveket stimuláló beállításokat helyettünk elvégezték (Lednyiczky Gábor), így csak a panaszoknak értelemszerűen legjobban megfelelő programot kell elindítanunk.

 

Jegyzetek a biorezonancia megértéséhez 2.

 

Vajon a földi sugárzások mind károsak?


A radioaktivitásról mindenki tudja, hogy az káros hatással van a szervezetre. A Föld vízereiről, Hartmann-vonalairól szintén elmondható, hogy befolyásolják egészségünket. Wever bunkerkísérletei, illetve a NASA állatokkal végzett mágneskísérletei egyértelműen bizonyították, hogy szervezetünk megszokott működéséhez meghatározott - egyébként igen gyenge - elektromágneses mezőkre feltétlenül szükség van. Adey (1986) és munkatársa, Lawrence (1988) szerint a sejtek elektromágneses kommunikációjába történő bekapcsolódáshoz csak meghatározott intenzitású jelek alkalmasak.

 

Lehet-e csak energiaközléssel, elektromágneses hatásokkal befolyásolni a betegségeket?

 

Az, hogy valamilyen betegség kialakul, az előzőek tükrében a molekulák felszínén mozgó (Szent-Györgyi Albert mondása szerint a fehérjék felszínén táncoló) elektronokon múlik. A negatív töltésű vonzza a pozitív töltésű molekulát. Ha túl sok szabad, lekötetlen részecske, szabad gyök alakul ki, az betegségekhez vezet. Az ezeket a hatásokat csökkentő anyagokat szokás antioxidánsoknak nevezni. Szerepük az, hogy a sejtek életfunkciója kapcsán keletkezett szabad gyökökből származó elektronokat rendreutasítsák. Ezt a hatást elektronperturbációs kezelésnek hívják. A folyamatosan, ritmikusan váltakozó pólusú mágnesekkel felgyorsíthatjuk az elektronvándorlást, és a „helyrezavarást", azaz a pertubációt bizonyos fokig így elérhetjük a biorezonanciás készülékekkel is.


Ezt legegyszerűbben mágnesek alkalmazásával lehet megkísérelni. Az északi, negatív pólus általában gyógyít, stimulál, a déli, pozitív pólus inkább blokkolja az anyagcsere-folyamatokat. A mágnesek alkalmazása a gyógyításban azonban nem új jelenség. Igen régóta ismert az elektromágneses tér emberre kifejtett hatása. Az akupunktúra megjelenése előtt, kb. hatezer éve Kínában már alkalmaztak mágneses kezelést energiaátvitel céljából. Akkoriban természetes mágneses kőzeteket építettek be a cipőkbe, melyek a járás közbeni mozgás hatására örvényáramot keltettek, és ez például köszvényben jelentős enyhülést váltott ki. Ma nem az „állómágneseket", patkó- vagy rúdmágneseket tartják a leghatásosabbnak, inkább a pólusait gyorsan változtató, elektromágneses teret gerjesztő, váltakozó polaritású vagy pulzáló mágneses jeleket leadó készülékeket, amilyen a BioHarmonex is.

 

Hippokratész is alkalmazott mágneses kőzetet gyógyítás céljából, és később Paracelsus is előszeretettel használt mágneseket. Így ismerte fel, hogy a mágnes egy olyan kő, melynek vonzó hatása minden betegségre befolyást gyakorol. A huszadik században a nyugati orvoslás is alkalmazni kezdte a mágneses tér terápiájának módszerét. Miután a 60-as években az első űrhajósok hosszabb űrsétájuk után visszatértek a Földre, se járni, se állni nem tudtak, így világűrbetegségről kezdtek beszélni. Annak ellenére, hogy az űrhajósok a legjobb táplálékot kapták és útjuk során speciális testedzést végeztek, sejtanyagcseréjük károsodott. S mindez csak azért történt, mert kikerültek a Föld mágneses teréből. Ez intenzív kutatásra ösztönözte a tudósokat, biológusokat és orvosokat, és elkezdtek foglalkozni a mágneses tér hatásaival.

 

Ma már tudományosan elfogadott, hogy a Föld mágneses tere hatással van az életre. Vagy inkább úgy kellene fogalmazni: a földi körülmények, a mágnesesség, a gravitáció a Napból és a kozmoszból jövő sugárzásokkal, elektromágneses rezgésekkel, az ún. skalárhullámokkal együtt alakították ki az életnek nevezett biológiai törvényszerűségeket.

 

Szeretnék közelebbről megismerkedni a Bioharmonex készülékkel >>>

 

Mi történik sejtszinten a biorezonanciás kezelések hatására?

 

Külső behatásra (ütésre) a sejt első reakciója, hogy megremeg a sejtfala. A váltakozó polaritású erőtér impulzusai áthatolnak a szöveteken, és a sejtfalat meghatározott ütemben állandó rezgésre kényszerítik. Ez a hatás bizonyos értelemben szünet nélkül „masszírozza" és stimulálja a sejtet. Az erőtér jelenlétével minden pozitív ion közelebb kerül a sejtfalhoz, a negatív ionok pedig a sejtmag felé szorulnak. Amikor a beteg sejtet vagy szövetet eltalálja egy ilyen ütéssorozat, az lassan kezd energiával feltöltődni. Szakmai nyelven: növekszik a potenciálja (mondhatnánk úgy is: a vitalitása). A megbillent ionegyensúly visszazökken, az energiafelhasználás pedig felgyorsul. Ettől a külső, „erőszakos" ráhatástól a sejtfal átjárhatósága megnövekszik. A sejt belsejébe vezető „kapu" kinyílik, ez pedig fokozottabb anyagcserét segít elő. Amikor ugyanis nyitva álla a „kapu", a tápanyagok könnyebben jutnak be a sejtbe, a salakanyagok pedig gyorsabban távoznak belőle. Azaz fokozódik az anyagcsere-folyamat. A sejtek kinyitott „kapuja" azonban nemcsak az anyagcserét, a tápláló, illetve káros anyagok kicserélődését segíti elő, hanem a gyógyszerek sejtbe való bejutását is megkönnyíti.

 

Mi a kapcsolata az idegrendszerrel és a hormonrendszerrel a biorezonáns kezeléseknek?

 

Ma az idegrendszert tartjuk a szervezet legfejlettebb, legmagasabb szinten vezérlő rendszerének. Ez befolyásolja az idegeken, a hormonokon keresztül a szervek működését. Az ingerületátvivő anyagok, a neurotranszmitterek és a hormonok viszont meglehetősen lassan működnek (néhány perc, pár óra, egy-két nap), az elektronvándorlás, az idegi impulzus is csak kb. 20 m/s sebességgel történik. Ettől nagyságrenddel gyorsabb a biofotonok áramlása, melyeket gerjeszteni, irányítani lehet a külső, a rezonancia elvén működő és egyébként extrém alacsony intenzitású, elektromos térhatást elérő biorezonanciás készülékekkel.

A kezelést az teszi lehetővé, hogy a testen rengeteg „biológiai ablak", például akupunktúrás pont, pórus stb. van, melyeken keresztül, sőt azokat megkerülve is alacsony erősségű, elektromágneses jeleket lehet bejuttatni a szervekhez, szövetekhez, sejtekhez. Olyan ez, mintha a vezetékes telefon mellett mobilról kezdenénk beszélgetni.

 

Hol nyelődnek el leginkább a sugárzások?

 

A sugárzások leginkább a testünk legnagyobb százalékát kitevő víztereinkben nyelődnek el. A hullámhossztól és intenzitástól függően kumulálódnak, raktározódnak el bennünk, s okoznak később kedvezőtlen biológiai elváltozásokat - például szabad gyököket - a direkt genetikai károsító hatások, a DNS-hasadások mellett. Egyúttal védő, „pufferező" hatása is van a víznek. Különösen igaz ez a magzatvíz esetében, mely az anya hasfala és a méh fala mellett fontos védőernyő az embrió fejlődéséhez. Születés után azonban megszűnik ez a védőhatás, és az addig csak a saját és az anya testéből kapott információk mellett érvényre jutnak a külső hatások is. A szervezetet érő hullámok (nevezhetjük őket vibrációnak, rezgéseknek, információnak) frekvenciája (rezgésszáma), amplitúdója (kilengési ereje), pulzálásának specifikumai (rárakódott „felhangok"), erőssége, illetve koherenciája (összetartása) határozza meg, hogy milyen hatást váltanak ki a szervezetből. Azaz mindezek hozzájárulnak a belső biológiai óra (DNS-szignálok) mellett a napi „cirkadián" és a hosszabb ritmusok (bioritmus) kialakulásához.

 

Hogyan befolyásolja a biorezonancia a sejtek/szervek működését?

 

Az előző problémákat egyszerű, fizikai úton csökkenteni, akár semlegesíteni is lehet, ha a felismert hullámokat interferáljuk, azaz kioltjuk a biorezonanciás készülékekkel. Ilyenkor a betegségek tüneteit mérsékelni lehet, s az egész hatása egy külső, vezeték és kontaktus nélküli ritmuskeltőre, pacemakerre hasonlít. Ha a feltételezett kóros sejtek, paraziták rezgési mintáit szinkronban indítjuk, a jelek felerősítése, amplifikálása azok passzív rezgésbe hozatalával, végzetes rezonanciájukkal képes őket elpusztítani. Mivel a speciális hullámhosszokkal csak azok rezonálnak, gerjednek, a kezelés teljesen veszélytelen a normál szövetekre. A legegyszerűbb kezelési lehetőség a biorezonanciás készülékek alkalmazásánál az ún. bio-feedback. Ilyenkor a bemért hibajeleket, a szervezet által fel nem fogott saját, gyenge rezgéseket a küszöb feletti erősséggel sugározzák vissza a testbe, ami által javul a hibafelismerés, és a homeosztázis helyreállításával a betegségek kezelhetők.

 

A hordozható biorezonanciás készülékek - így a BioHarmonex is - általában ezen az elven működnek. Gyenge mágneses térrel terjedő, ún. négyszögjelek kibocsátásával 1,5-2 méteres körzetben sugározzák a gyógyító rezgéseket, „adásokat". Mivel igen alacsony energiát bocsátanak ki, töredékét a körülöttünk elektroszmogot termelő készülékek által sugárzottaknak, káros hatásuk nincsen. Nem képesek elhangolni azokat, nem zavarják működésüket, ellenben csökkentik a szervezetre kifejtett káros hatásukat.

###TERMEKEK###

Pacemakeres beteg használhatja-e a készüléket?

 

A fenti ok miatt nem tartható veszélyesnek a biorezonanciás kezelés szívritmusszabályzót viselő személyek esetén sem. Stimuláló hatása csak a szervezetben egyébként is működő rezgéseket erősíti, fokozza a normál frekvenciák hatását. Emiatt sem a magzatra, sem az újszülöttre nem jelent veszélyt használata, sőt a sejtkommunikációt javítva a testi és szellemi fejlődésben is segít. A mágneses térerő megosztása miatt magunk körül is kedvező élettani hatásokat gerjesztünk, és csökkenthetjük a közelünkben tartózkodók elektroszmog-szennyeződését, bár erre külön készülékek is vannak. Fém- és egyéb protézisek sem kerülnek „gerjesztett" állapotba, és nem melegszenek fel, rázkódnak ki ettől a kis energiaimpulzustól, hiszen egyébként sem rezonálnak a programok által kibocsátott frekvenciákkal.

 

Vannak-e káros vagy jó frekvenciák?

 

Az előbbiekre bizonyára mindenki tud példákat felhozni. A gamma-, alfa- és béta-sugárzás mellett sokan ismerik, hogy az UVA-, UVB-, UVC-tartomány bőrrákot okoz, a röntgensugár szintén rákkeltő. Keveset tudunk viszont arról, mit okoz a kora- és újszülöttek sárgasága esetén használt kék és zöld fény, tényleg ártalmatlan-e az ultrahangvizsgálat, amikor a monitoron is láthatóan igyekszik elmenekülni a „hangforrástól" a magzat.

A biorezonanciás készülékekbe kizárólag olyan frekvenciákat „építenek be", melyek alacsony intenzitással csak figyelmeztetik a szervezetet a hibás rezgésekre, így az maga fogja végrehajtani a szükséges korrekciókat.

 

A mágneses tér frekvenciájának hatásai

 

A 24 Hz-es frekvencia hatására hamarosan felfrissülünk, elmúlik fáradtságunk. Szöveteink különbözőek, és sejtjeinknek is más-más tulajdonságai vannak. A csontsejtek másként viselkednek a mágneses tér hatására, mint például a zsírszövet, az izomsejtek vagy a bőr. A szervezet különböző rétegeiben az egyes szöveteknek tehát különbözőek a frekvenciái, amelyekre a test különbözőként reagál. A mágneses frekvenciákkal, biorezonanciával működő készülékek munkája ezért hasonlít egy sebész operációjához, aki előtt olyan beteg fekszik, akin több műtétet kell végrehajtani. Az orvos nem fogja mindegyik gócpontot egyszerre megoperálni, hanem fokozatosan, egyenként végzi el a gyógyítást. Az elektromágneses generátorok első használatakor nappalra 8,5 Hz, éjszakára 3 Hz az ajánlott. Alacsony vérnyomásnál a kezdő frekvenciaérték 13 Hz, csak fokozatosan emeljük 16 Hz értékre. Lefekvés előtt egy órával célszerű a 2-10 Hz közötti érték használata. A BioHarmonex esetében a beállításokat helyettünk elvégezték (Lednyiczky Gábor), így csak a panaszoknak értelemszerűen legjobban megfelelő programot kell elindítanunk.

 

Vajon ételeink és italaink hogyan befolyásolják a szervezet energiaszintjét, rezgését?

 

Dr. Budwig  szerint: „Csak az élő anyag táplálhatja az Életet." Úgy tűnik, a Földön élő növények (és az őket korban, mennyiségben megelőzve az algák) képesek a fotoszintézissel közvetlenül hasznosítani a nap energiáját. A befogott fotonok energiáját ezen élőlények elektronokká alakítva csapdába ejtik. A negatív töltésű elektronok kedveznek az élettani folyamatoknak, és általában is elmondhatjuk, hogy negatív többlettöltéssel rendelkező helyeken jobban érezzük magunkat (ilyenek a vízpartok és az erdők már csak a bennük lévő élőlények említett tevékenysége nyomán is modulált elektromágneses terek miatt). Ezzel függ össze az oxigén elektrontöbblete miatti kedvező élettani hatása is például rákölő effektusa kapcsán (lásd OxyMax!).

 

A napenergia a planktonok és a szárazföldi növények fotoszintézisével biofotonokká alakul át. Egészségi állapotunkon javíthat, ha ilyen friss, elektronokban gazdag ételeket eszünk, mert ezek önmagukban megkötik, majd továbbadják ezt az éltető energiát. Sok ilyen, a napenergia hullámhosszán rezgő elektron található a magvakból nyert olajokban, a csírázó növényekben.

 

A kedvező hatású rezgésekkel kapcsolatban tudományosan igazolták, hogy a 72 MHz feletti rezgésszámú ételek fogyasztása segíti az anyagcserét és fokozza az energiatermelést. Sajnos a feldolgozott élelmiszerek rezonanciája mindössze 10-30 MHz szemben a friss, természetesen készített ételekkel, melyek rezgésszáma 30-80 MHz.

 

A különleges (speciális) eljárásokkal elkészített élelmiszerek és receptek (ún. energiamező-készítmények) esetében ez a rezgésszám elérheti akár a 121 MHz-et is, amely számos kutató szerint a DNS rezonanciájával harmonizáló rezgés. Ezért a nyers vagy természetesen előállított és megfelelő körültekintéssel elkészített ételek tekinthetőek biológiailag aktívnak. Emellett a gyógynövények saját egyedi (celluláris, szubatomos) elektromágnesességükkel képesek pozitív és negatív töltés közvetítésére, azaz „fűtő" illetve „hűtő" energiaként hatnak élettani folyamatainkra. Ezért a leghatásosabb gyógyszerek, gyógyhatású termékek, táplálékkiegészítők az eredeti vagy ahhoz közeli formájukban megőrzött gyümölcsökből, zöldségekből, növényi csírákból, gyógynövényekből, fűszerekből készülnek (lásd ZenThonic, Ocean 21, Noni Juice).

###TERMEKEK###

Minden sejtnek, szervnek saját rezgése van

 

Szöveteink különbözőek, és sejtjeinknek is más-más tulajdonságai vannak. A csontsejtek másként viselkednek a mágneses tér hatására, mint például a zsírszövet, az izomsejtek vagy a bőr.

A szervezet különböző rétegeiben az egyes szöveteknek tehát eltérőek a frekvenciáik, amelyekre a test is eltérő módon reagál.

 

A biorezonanciás készülékek szerveink megfelelő sorrendben történő, finom hangolásával érik el a kívánt hatást.


Cirkadián ritmus

Az élő szervezetekben bizonyos gének kifejeződése, anyagok (hormonok) termelése a nap adott szakához kötött. Ennek függvényében úgynevezett cirkadián (napi) ritmus szerint változnak az egyes élettani folyamatok és a viselkedés.

A programok időzítése két célt szolgál:

1.     A szervóra szerinti optimális időben segíteni belső szerveink munkáját.

2.     A szervek kritikus periódusában segíteni munkájukat.

 

Kattintson ide, és már meg is rendelheti Ön is a saját Bioharmonex készülékét >>>

 

Dr Kohán József

 

 

 

 

 

 

Az ártalmatlan mobilok

Dr. George Carlo a 90-es években 28 millió dolláros kutatásra kapott megbízást a mobiltelefon-gyártóktól, hogy bizonyítsa be, hogy a mobil telefonok biztonságos és ártalmatlan eszközök. De a vizsgálatai sajnos más eredményt hoztak...

teljes cikk elolvasása

 

 

Dr. George Carlo a 90-es években 28 millió dolláros kutatásra kapott megbízást a mobiltelefon-gyártóktól, hogy bizonyítsa be, hogy a mobil telefonok biztonságos és ártalmatlan eszközök. De a vizsgálatai sajnos más eredményt hoztak!

 

Évi 1 millió dollárt ígértek a hallgatásért, de Dr. Carlo ezt nem fogadta el. Inkább létrehozta a The Safe Wireless Initiative elnevezésű intézményt, amelynek egyetlen célja, hogy tájékoztassa a világot a veszélyről.

Ahol lehet ezt hangoztatja: Lehet, hogy veszélyben vagy! Jogodban áll tudni róla!

Kutatásai ellenére még mindig megoszlanak a vélemények a mobiltelefonok kártékonyságáról. Rendszeresen olvashatunk több tízezer emberrel végzett felmérések megdöbbentő eredményeiről, és persze legalább ugyanannyi ellenvélemény is megszólal a médiában. Ezért nagyon nehéz eldönteni, hogy vajon mi az igazság a mobilok körül.

 

Mindenesetre elgondolkodtató az a tény, hogy az Egyesült Államokban már pert vesztettek a mobiltelefon gyártók. Azóta, hogy megelőzzék a hasonló incidenseket, a termékek dobozán apró betűkkel a következő felirat olvasható: a mobiltelefon okozta egészségügyi károsodásért a gyártó semmiféle felelősséget nem vállal!

 

Természetesen ők nem egy egészségügyi intézmény, így nekik tökéletesen elegendő, ha már legalább beperelni nem lehet őket érte. Egyébként Dr. Carlo szerint egészségügyi kárigényekkel szemben kénytelenek saját magukat biztosítani, mert erre egyetlen biztosítótársaság sem hajlandó leszerződni velük! Ez azért érdekes, mert ezek szerint a probléma mégis csak létezik.

 

Védekezésül a mobilgyártók azt mondják, hogy az elektroszmogot nem ők találták ki. Hiszen egyrészt az elekrtosztatikus sugárzásnak vannak természetes forrásai is, másrészt a mobiltelefonon túl még számtalan elektromos eszközt használnunk a mindennapi életünk során. És ezek mindegyike potenciális elektroszmog forrás lehet!

 

De mi is az elektroszmog?

 

Az elektroszmog a bennünket körülvevő elektromágneses sugárzások együttese, amely természetes és mesterséges forrásokból is származhat.

Természetes források között számon tartjuk a villámlásokat, a különböző meteorológiai jelenségeket és a föld mágneses sugárzásait. Beleértve a vízereket és az érc teléreket is.

De mesterséges elektroszmogból lényegesen több jut ki a modern kor emberének.

 

Az USA-ban egy rákkutatással kapcsolatos vizsgálatsorozat keretében több mint 2.000 leukémiás beteget figyeltek meg, akikről kiderült, hogy 91%- uk (!)elektromos és mágneses mezőben élt, aludt vagy dolgozott. Erről Otto George írt tanulmányt a Berkeley Egyetem információs lapjában, de svéd kutatók is bizonyították az összefüggést a leukémia és a nagyfeszültségű légvezetékek között.

 

Mára a magasfeszültségű távvezetéket, transzformátor állomást, rádió átjátszó állomást, mobil adótornyot, a mikrohullámú sütőt, de még a wifi lefedettséget is, jelentős kockázati faktorként tartják számon!

 

És míg adott esetben egy földalatti vízér hatását közömbösíthetjük csupán azzal, ha ágyunkat - ahol életünk harmadát töltjük - megfelelő helyre tesszük a lakásban, addig kedvenc kis mobiltelefonunkat egész nap használjuk, de legalább is mindig kézközelben tartjuk. Néha még az ágyba is magunkkal visszük, hiszen kis kedvencünk ébresztőóraként is remekül funkcionál.

Ez az állítás gyermekeinkre hatványozottan érvényes, hiszen ezek a fontos kisemberek reggeltől-estig folyamatosan le tudják kötni magukat mobiljukkal.

Hiszen ezen játszanak, zenét hallgatnak és a legmenőbbek már nem csak wapolnak, de wifi kapcsolaton keresztül interneteznek is! Éppen ezért a mobil veszélye nem elsősorban a jel erősségétől, hanem a folyamatos jelenlététől függ.

 

A mobiltelefon káros sugárzása 70-80 cm-es körzetben észlelhető, de a test közelében fokozottabb, ún. termikus hatása figyelhető meg. Ez azt jelenti, hogy a szervezet elnyeli a hullámok energiáját, aminek következtében a sejtek 0,5-1 fokkal felmelegszenek. Emiatt melegszik fel az ember füle egy hosszabb beszélgetés alatt.

Ha nem rádiós (bluetooth) headsetet használunk, akkor a fejünkben kevesebb teljesítmény nyelődik el, viszont a testünk azon részén, ahol a mobilkészülék van, ugyanúgy elnyelődik a kisugárzott teljesítmény 70%-a. Tehát eldönthetjük, hogy az agyunkat tesszük ki nagyobb kockázatnak vagy vesénket, petefészkünket, heréinket, májunkat esetleg szívünket.

 

Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a mobilok két másodpercenként adnak egy-egy impulzust az adótorony felé. Ezek a jelek pedig hatással vannak szerveinkre a nap szinte minden percében.

 

De miért is baj egy kis meleg?

 

A szervezet elektroszmog terhelésének számtalan tünete lehet. Van, aki fülzúgásra panaszkodik, másoknak gyakran fáj a fejük, de van, hogy a sok telefonálástól romlik a memóriánk vagy koncentrációzavart tapasztalunk.

Gyakran nem is a mobilra gyanakszunk, ha van egy kis fejfájásunk, ingerlékenyek vagyunk, alvászavartól vagy általános levertségtől, fáradtságtól szenvedünk. De a tartósan elszenvedett elektroszmog okozhatja a sejtek energiellátásának zavarát vagy károsíthatja az immunrendszert is.

 

Persze, aki nem használja a mobilt a mai világban, az lemarad. Tehát olyan megoldást kell találnunk, ami semlegesíti az elektroszmogot, és ugyanakkor megóvja egészségünket is.

 

Akinek már van BioHarmonex készüléke, annak szerencséje van. Hiszen ennek minden programjában fut egy anti-elektroszmog alprogram, ami semlegesíti a káros környezeti hatásokat. De a mobilok problémájára létezik egy sokkal praktikusabb megoldás is, ami az elektormágneses teret a keletkezéskor rögtön ártalmatlanítja. Ez pedig a CommuniGuard!

 

Szeretnék többet tudni a biorezonanciáról >>>

 

Ez egy tudományosan tesztelt fólia, ami folyamatos hatású és mellékhatások nélküli védelmet biztosít. Használatával harmonizálhatjuk a mobiltelefonunk, notebook-unk, vagy - remélem már senki sem használja - mikrohullámú sütőnk által gerjesztett káros elektromágneses hullámokat.

 

Hogyan működik?

 

Minden elektromágneses rezgés hosszirányú hullámokat generál, amit skaláris hullámnak is hívunk, amit biológiailag hatékony hullámnak írnak le. A természet az információk áramoltatásához a skaláris hullámokat használja.

Az ember rezonanciába lép a különböző környezetéből származó ingerekkel és felhasználja az információkat. A technikailag generált elektromágneses hullámok csak egy kaotikus, bizonytalan skaláris hullámot hoznak létre, aminek az információs struktúráját a test nem ismeri fel, ezért stresszel reagál a hatásra.

 

A CommuniGard skaláris hullámai úgy vannak beállítva, mint ahogy az élő struktúrák rendjében, és így a technikailag generált hullámokat ebbe az irányba tereli, vagyis harmonizálja. Ugyanakkor nem módosítja a bejövő és kimenő sugárzásokat (transversalis hullámokat), és így nincs hatással a telefonhívás hangminőségére.

 

A bizonyíték

 

A CommuniGuard használata egyszerű és biztonságos. Hatásosságát vizsgálták az EUTROPA Intézetben Németországban, de működése mérhető biorezonanciás vizsgálatokkal, illetve hő-teszt és élővércsepp vizsgálatokkal is.

Az alábbi képeken látható egy hő-tesztes és egy élővércsepp vizsgálat eredménye.
Az első képen a kiinduláskori állapot látható, a középsőn a 4 perc védelem nélküli mobiltelefonálás után, a harmadik képen pedig szintén 4 perc telefonálás után, de a CommuniGuard használatával.

 

Jól kivehető, hogy a fólia használatával a melegedés elmaradt, és a vérlemezkék összetapadása is csak mérsékelten figyelhető meg.

 

Hő-tesztes vizsgálat eredménye a communigurad-dal.

Élővércsepp vizsgálat eredménye a communigurad-dal.

 

Elektroszmog terhelése természetesen nem csak a mobiltelefonnak van, hanem minden olyan eszköznek, amely elektromos áramot használ. A kérdés már csak az, hogy hány olyan eszköz van otthonában vagy a munkahelyén, aminek közvetlen hatását semlegesíteni érdemes?

 

Számolja meg a mobilokat, a TV-ket, a bébicsőszöket, gondoljon a notebookra, wifi routerre, és minden olyan elektromos eszközre, ami az életterében van. De ha csak azokat védi le, amelyek napi rendszerességgel és tartósan a közelében vannak, már akkor is sokat tett a káros elektroszmog kiiktatásáért.

 

Ha szeretne megfelelő megoldást találni az elektroszmog védelemre, akkor itt az ideje, hogy alaposan szemügyre vegye a CommuniGuardot!

 

Ismerje meg közelebbről a Communiguardot>>>

 

Biorezonancia, a jövő orvostudományának legnagyobb igérete

A holisztikus gondolkodású tudósok szerint a szervezet önregenerációs képességének serkentése a betegségek gyógyításának, és végső soron az egészség megőrzésének is a kulcsa egyben...

teljes cikk elolvasása

 

 

A biorezonancia a jövő orvostudományának egyik legnagyobb ígérete, mivel a szervezet legalapvetőbb folyamatainak befolyásolásával beindítja, serkenti a szervezet önregenerációját.

 

Manapság egyre többet hallunk a természetgyógyászok és holisztikus szemléletű orvosok által használt biorezonancia terápia és diagnózis alkalmazásáról.

 

Sokan azonban kételkednek, hiszen az orvoslásnak olyan módszere ez, amely a hullámtanban kevésbé járatos emberek számára inkább tűnik misztikusnak, mint tudományosnak. És miért is hinnénk el azt, amit nem értünk?

 

A holisztikus gondolkodású tudósok szerint a szervezet önregenerációs képességének serkentése a betegségek gyógyításának, és végső soron az egészség megőrzésének is a kulcsa egyben.

A modern orvostudomány nem létezhetne az olyan diagnosztikai eljárások nélkül, mint az ekg, eeg, emg, amelyek a szív, az agykéreg és a vázizomzat elektromos aktivitását mérik.

A szervezet elektromos tevékenységének mérése azonban újabb korszakához érkezett, ez pedig a biorezonanciás elven működő diagnosztika és terápia alkalmazása.

 

A szervezet elektromágneses erőtereinek mérésén, és ezen rezgések újrahangolásán keresztül, új távlatok nyíltak meg az orvoslásban. A biorezonancia a sejtjeink elektromos tevékenységét vizsgálja. általa hiteles információkat kaphatunk szervezetünk sejtjeinek komplex működéséről.

 

 

 

 

 

A földfelszín és az ionoszféra közötti mágneses kölcsönhatások eredményeképpen egy rendkívül alacsony, 7.8 hz frekvenciájú rezgés mérhető bolygónkon mindenütt (Winfried Otto Schumann, München, 1952). Ennek a természetes elektromágneses rezgésnek sokáig nem is tulajdonítottak jelentőséget.

A Schumann-hullámok 1978-ban kerültek az érdeklődés középpontjába, amikor kiderült, hogy megegyeznek az emberi agy 7-10 hz-es alfa-hullámainak rezgésszámával, melyek az álom és ébrenlét határán jelentkeznek a hippocampusban.

 

Mint később kiderült, a schumann-hullámok az egész bolygónkat körbeölelő elektromos mezőt alkotnak, így ez a rezgés a föld összes emlősénél azonos.

 

em

 

Ez az elektromágneses (em) tér szabályozza, váltja ki és hangolja össze szervezetünk sejtjeinek másodpercenkénti sokezer kémiai folyamatát, így közvetve ez a mező gondoskodik az emberi szervezet egészségének fenntartásáról is.

A nasa megfigyelései is azt igazolják, hogy az űrállomásokon, ahol a föld elektromágneses hatása nincs jelen, az emberek szervezetének belső egyensúlya felborul.

 

Ennek a felismerésnek köszönhetően, a schumann-hullámokkal megegyező elektromágneses mezőt hoztak létre az űrállomásokon, hogy az űrhajósok egészségi állapotát fenn tudják tartani.

A kutatások során azonban felismerték a lehetőségét annak is, hogy ezeknek az elektromágneses erőtereknek a szabályozásával a legénység egészségi állapotát a távolból felügyelni és szükség esetén gyógyítani is lehetséges.

 

Szerencsénkre a biorezonancia kutatás felgyorsult a NASA érdeklődésének köszönhetően.

 

 

 

Az emberi testet sejtek, szövetek alkotják, melyek mindegyike táplálkozik, energiát termel és funkciójának betöltése közben valamilyen anyagcsereterméket hoz létre. Már az 1980-as években F. A. Popp utalt rá, hogy a testünkben másodpercenként vegyi folyamatok milliárdjai (3x1016 vegyi folyamat/sec) mennek végbe. Ez sejtenként és másodpercenként közelítőleg 7.000 kémiai reakciót jelent.

 

Mae Wan Ho, a genetikus biokémia doktora fedezte fel, hogy a sejtek minden biokémikus folyamatát megelőzi egy elektromágneses aktivitás. Ezzel megszületett a biológia egy új korszaka, a kvantum-biológia.

 

"Az élet, kémiai anyagok által hordozott elektromágneses energiák végtelenül intelligens kölcsönhatása."   Dr. F. K. Bellokossy
Denver, Kolorádó állam

 

  Testünk minden egyes sejtje piciny elektromágneses egység, amely külső energia hatására elektromos impulzussal reagál, vagyis kommunikál.

A hormonális és az idegi irányítás mellett van tehát egy elektromágneses bio-kommunikációs irányítórendszerünk is, amely a sejtek biokémiai folyamatainak összehangolásáért felelős, ennek mérhető elektromos tevékenységből következtetni lehet a szervezetben végbemenő folyamatok állapotára.

 

 

 

A biorezonancia alapját az a tudományos megállapítás képezi, hogy az anyagnak van egy materializálódott formája és van egy elektromágneses tulajdonsága is, vagyis, ahogy a különböző elektronok mozognak a molekulákban, állandó kölcsönhatásban, kommunikációs összeköttetésben állnak a környezetükkel.

Mivel az emberi szervezet több milliárd sejtből épül fel, számos folyamatnak kell egyszerre tökéletes sorrendiséggel megvalósulnia. Ez óriási szervezési munkát és megfelelő sebességű irányítást igényel. elég egy-egy kis kicsúszás, és már nincs is megfelelő sorrend, vagy megfelelő alapanyag a következő sejt-művelethez.

a biorezonancia egy olyan eljárás, amely a sejtekkel elektromágneses jelek segítségével kommunikál.

 

Az eljárás lényege, hogy ha bármilyen külső hatásra (és abból akad bőven) a sejtek hibás utasításokat kapnak, akkor ez az elváltozás mérhető és még idejében helyrehozható.

 

Interferencia

 

Ahhoz hasonlíthatjuk, mikor egy zeneszám hallgatása közben a hangulatunk megváltozik. Ha rossz a kedvünk, a kedvenc zenénk meghallgatása helyrehozhatja lelki állapotunkat. A hibásan működő sejtjeink "rosszkedvűek", a biorezonancia pedig a "kedvenc zenéjük", amely rendkívül finom, alacsony intenzitású rezgésekkel újra felhangolja sejtjeinket.

 

Az eljárás a hullámtan törvényeiből ismert rezonancia, illetve kioltás jelenségein alapul. A rezonancia tulajdonképpen a különböző hullámoknak a találkozása során kialakuló jelenség, amelynek kimenetele attól függ, hogy a hullámok milyen fázisban vannak a találkozás pillanatában, tehát míg egyes hullámok erősítik, mások gyengítik vagy teljesen kioltják egymás hatását.

 

W. Ross Adey baromfiból származó agysejteket vizsgálva arra jutott, hogy a sejtek rezgésekre tanúsított reakciója a frekvenciától és a jel intenzitásától is függ. A jelek továbbítása a szövetekben lévő proteinláncok közötti gyenge kötőerőnek köszönhető, ezért csak akkor léphet fel a jeltovábbítás, ha az elektromos impulzus elég intenzív ahhoz, hogy gerjessze ezeket a proteinláncokat, de nem olyan nagyfokú, hogy attól a láncok szétváljanak.

 

A sejtek tehát megszűrik, hogy milyen jeleket engednek be, ezért javításukhoz ismerni kell, hogy melyik típusú sejt, milyen frekvencián kommunikál, mert mindegyik sejtet a saját nyelvén kell megszólítani.

Ezt a kommunikációs rést Adey-ablaknak, vagy biológiai ablaknak nevezik. Ennek köszönhető, hogy a biorezonanciás terápiáknak nincsen káros mellékhatásuk, hiszen a nem nekik szóló üzeneteket mégcsak meg sem hallják a sejtek.

 

Ok és okozat

 

Alaptézis, hogy nincsen patológiás működés patológiás rezgések nélkül, tehát a betegség minden esetben hibás rezgésként jelentkezik a szervezet elektromágneses képében, vagyis zavar támad a szervezet elektromágneses egyensúlyi állapotában.

 

Az egészséges hullámokat harmonikusnak, a betegségekre jellemző hullámokat pedig diszharmonikusnak nevezzük.

A kezelések lényege, hogy a harmonikus rezgéseket megerősítsük, a diszharmonikus rezgéseket pedig megszüntessük. Ez azt jelenti, hogy ha betegség esetén ellenkező értelmű hullámokat bocsátunk a szervezetre, akkor azzal a sejtek hibás kommunikációját kioltjuk, vagyis magát az okot szüntetjük meg.

Tehát arra kell figyelni, hogy a megfelelő nyelven, a megfelelő hangerőn és megfelelő hosszan beszéljünk a megfelelő sejtekhez, és természetesen, hogy megfelelő dolgokat mondjuk nekik...

 

 

Alternatívák

 

A biorezonanciának két ágazata van.

 

Az egyikben a beteg rezgéseinek mérése után azok specifikusan módosítva visszavezetésre kerülnek a páciensre, ezzel mód nyílik a diagnosztikára és a személyre szabott terápiára is. Hátránya a terápiás alkalmazásban, hogy bár vivőanyagokkal napokig fenntartható az elektromágneses stimuláció, jelentős eredmény csak hosszabb távú kezelésekkel érhető el, ami pedig jelentős költséggel jár.

 

A biorezonancia másik iránya, a bárki által könnyen használható, kifejezetten otthoni alkalmazásra fejlesztett készülékek. Ezek diagnosztikai célokra nem alkalmasak, de különböző terápiákra annál inkább, különösen a megelőzési szakaszban.

Az ilyen készülékekbe előre kidolgozott frekvencia tartományokat építenek be, amelyek különböző működési zavarok vagy betegségek esetén segítenek helyreállítani a szervezet egyensúlyát. Használatukkal orvosi felügyelet nélkül tartható fenn a folyamatos elektromágneses biostimuláció.

 

 

Egészséges rezgéseink

 

Az orvostudomány fejlődésével egyre több szakember figyelme irányul a prevencióra és a mellékhatásoktól mentes "természetes gyógymódokra". Az utóbbi idők kutatásai mind a regenerációs képesség javításában, mind a környezeti egészségkárosító hatások kivédésében a biofizikai orvoslást említik a legtöbb sikert ígérő módszereként.

 

"A biorezonancia a jövő orvostudományának egyik legnagyobb ígérete, mivel a szervezet legalapvetőbb folyamatainak befolyásolásával beindítja, serkenti a szervezet önregenerációját.

 

Nagy előnye, hogy természeténél fogva felhasználási területe igen sokrétű, és káros mellékhatása sincs. Csak arra tanítja meg a szervezetet, amit az valaha - egészséges korában - már tudott."

 

Ismerkedjen meg az otthoni biorezonancia lehetőségével Ön is >>>


 

prof. dr. sci. med. valéria szedlák-vadócz

 

Biorezonancia kényelmesen, kötöttségek nélkül

A Calivita® International az elsők között ismerte fel, hogy megsokszorozhatja a táplálék-kiegészítők pozitív hatását, ha a szervezetben zajló biokémiai folyamatok szabályozását is támogatja. így került piacra a Calivita® Electronics által forgalmazott, nemzetközi hírű kutatók által kifejlesztett bioharmonex...

teljes cikk elolvasása

Megoldás az Ön otthonába is !

A Calivita® International az elsők között ismerte fel, hogy megsokszorozhatja a táplálék-kiegészítők pozitív hatását, ha a szervezetben zajló biokémiai folyamatok szabályozását is támogatja. így került piacra a Calivita® Electronics által forgalmazott, nemzetközi hírű kutatók által kifejlesztett bioharmonex.

 

Ez a készülék mellékhatások nélkül erősíti meg a szervezet rendben működő élettani funkcióit, és ugyanakkor újraindítja a blokkolt információátviteli csatornákat, ezáltal helyreállítja a kóros folyamatokat is. Egyszerű alkalmazhatóságának köszönhetően ma páciensek milliói részesülnek naponta biorezonanciás elektroterápiában.

 

A biostimuláció alapjai

 

A biorezonancia egy olyan eljárás, amely a szervezet sejtjeivel extrém alacsony intenzitású elektromágneses jelek segítségével kommunikál.

Az eljárás lényege, hogy civilizációnk káros környezeti terhelésének köszönhetően a szervezet bio-kommunikációs irányítórendszere gyakran hibás utasításokat ad a sejtjeinknek, amelyek így hibásan végzik el a feladataikat. Mivel a biokémiai folyamatok egyensúlyának felborulása testünk betegségeinek első állomása, ezért ezek helyreállítása egyúttal az első lépés lehet az újra egészséges életünk felé.

 

Lednyiczky Gábor, az 1997-es év "természetgyógyászatért díj" egyik birtokosa, a téma nemzetközileg elismert legnagyobb hazai szakértője és egyúttal a bioharmonex fejlesztője szerint, az élő szervezet egy bio-kibernetikai, azaz önszabályozó rendszer. Ha befolyással tudunk lenni ennek a kifinomult irányítórendszernek a működésére, és helyre tudjuk hozni a vezérlés hibáit, akkor ezzel az egészségi állapotunkat is helyrehozhatjuk.

 

A biorezonancia-terápiával olyan dolgokra tanítható meg a szervezet, amit az korábban már tudott, csak időközben elfejtett

 

A haladó gondolkodású orvosok számára az teszi vonzóvá a biorezonanciát, hogy a szervezet saját biokommunikációs vezérlő rendszerét használja fel az egészség megőrzésére. Mivel ez a betegségmegelőzés teljesen természetes és holisztikus megközelítése, nemcsak az orvosi szakma számára hordoz lehetőségeket.

A biorezonancia terápián keresztül az egészség megőrzés napjainkra minden hús-vér ember számára elérhetővé vált, így az ön számára is. Ráadásul, ha szeretné, akkor minden nap, a saját otthonában és minden családtagja számára!

 

A sokoldalú megoldás, bioharmonex

 

A szervezet elektromágneses irányító folyamataiba képesek vagyunk specifikusan beavatkozni a bioharmonex által közvetített jelek segítségével, így célzott terápiára van lehetőség, hiszen a bioharmonex egy olyan elektronikus készülék, amely nagyon alacsony intenzitású, pulzáló elektromágneses mezőt bocsát ki.

 

Figyelemreméltó jellegzetessége az, hogy 1hz és 200khz közötti frekvenciatartományban üzemel, ami azt jelenti, hogy egyszerre igen sok biológiai ablakot nyit meg, vagyis sokkal hatékonyabb, mint azok a készülékek, amelyek csak kisebb frekvenciaspektrumban működnek.

 

A bioharmonex olyan információs csatornán (biológiai ablak) keresztül adja le jeleit, melyeken a szervezet számára hasznos információk terjednek. Mind a 20 programot úgy tervezték meg, hogy az adott testfunkcióhoz vagy testrészhez kapcsolódó sejtszintű elektromágneses aktivitásnak megfeleljen.

A különböző programok részben a prevenciót, részben az egész test harmonizálását szolgálják, segítik a szervezet megújulását, növelik a védekezőképességét, támogatják az anyagcserét, fokozzák a csontépítést, javítják a vérkeringést.

 

 

Bioharmonex az egész családnak...

 

 

20 összetett programot tartalmaz, melyek minden igényt lefednek, a kicsiktől a nagyokig, a gyermekektől az idősebbekig...

 

Ez a 20 komplex program szervrendszerekre csoportosítva tartalmazza a bioharmonex elődje, a lenyo mobil nevű készülék programjait. A technika fejlődésének köszönhetően azonban a bioharmonexre már nem egyesével kell feltöltögetni ezeket.

A bioharmonex mind a 20 beépített programja egy-egy külön szimfónia, amelyek mindegyike 12-18 alprogramot foglal magában, ezzel lefedi mind a 96 korábbi programot. Ennek az egyszerűsítésnek köszönhetően a bioharmonexet lényegesen könnyebb használni, mint elődeit.

 

A szervezet önszabályozó és alkalmazkodási folyamatainak javulása már igen rövid, néhány kezeléses használat után mindenki számára észrevehető.

A régebb óta fennálló betegségek esetén a legszembetűnőbbek a változások, de a fájdalom, lazítás vagy az edzés után program hatása a fiatalabb és egészséges felhasználók számára is azonnal érzékelhető.

 

 

 

Gyermek

gyermekek egészséges fejlődését elősegítő program

Immun

immunrendszert támogató program

Örökifjú

öregedésgátlás, antioxidatív folyamatok segítése, hormonrendszer támogatása férfiaknak és nőknek, libidó stimulálása

Hormon

hormonrendszer védelme nem csak nőknek

Fájdalom

használatával emelhető a fájdalomküszöb

Lazítás

stresszcsökkentő és relaxációs program

Idegek

az agyi és idegi tevékenységet optimalizáló program

Súlycsökkentő

fogyókúra segítése, zsírszöveti és kötőszöveti agyagcsere fokozása, méregtelenítés

Méregtelenítő

méregtelenítő program, kiválasztó szervek támogatása és serkentése

Szem/látás

szemregeneráló, látásjavító program

Keringés

szív- és érrendszer védelme, vérzsír- és vércukor-optimalizáló program

Légzés

légzési funkciók javítása, a légutakat és a tüdőt érintő örökletes hajlamok, gyengeségek enyhítése

Emésztés

elősegíti az egészséges és hatékony emésztést

Máj/pancreas

máj- és hasnyálmirigy működését támogató, illetve védő program

Bőr

elősegíti az egészséges bőrképződést, segít megszüntetni a bőrproblémákat

Vese

vese- és húgyúti megbetegedések megelőzését, illetve kiküszöbölését elősegítő program.

Csont/szövet

csontszövetek erősítése, csontritkulás megelőzése, sérülés utáni regeneráció segítése.

Edzés után

edzés után használandó mikro és makrotraumák kezelésére, izomregeneráció serkentése, fáradtságérzet csökkentése.

Meridián

akupunktúrás meridiánok működésének harmonizálása

Bioritmus

bioritmust harmonizáló, frontérzékenységet csökkentő program

 

 

Szervóra szerint

 

 

A bioharmonex már önmagában is egy különleges készülék, de előprogramozási lehetősége olyan kincs, ami egyesíti magában a modern tudomány és az ősi gyógymódok erejét!

A hagyományos kínai orvoslásban a szervezet működését a jin és jang energiák áramlása, ezek egyensúlya, illetve egyensúlytalansága jellemzi. Így az egyes szervek, és ezen keresztül az egész test egészséges működéséért is felelnek.

 

Mint ahogy a szervezet, úgy az egyes szervek is meghatározott időrend szerint működnek. Míg a testünk naponta, havonta és évente ismétlődő ritmust követ, addig szerveink bioritmusa az egyik óráról a másikra változik.

 

A hagyományos kínai orvoslás szerint a 12 szerv közel kétóránként birtokolja az energiák aktivitását, és ugyanilyen gyakorisággal az ellentétes póluson pihennek is. Az aktív órák egyúttal az egyes szervek befogadó időszakai, kommunikációs ablakai is.

Ha a bioharmonex biostimulációs programjait azokban az órákban futtatja, amikor a megszólított szervek a legaktívabbak, akkor azzal az egyes programok hatványozott hatását érheti el.

Persze az előprogramozhatóság jó szolgálatot tehet akkor is, ha idősebb nagyszülőnek szánja a bioharmonexet, aki önállóan már nem boldogulna a programok kezelésével.

 

Egy gyermekjáték egyszerűségével

 

A bioharmonex 20 programot tartalmaz, és minden egyes program több alprogramból áll.

 

Ezek a programok és alprogramok szabályozzák az elektromágneses jel frekvenciáját, amplitúdóját, intenzitását és impulzusát, így célozva meg egy bizonyos biológiai ablakot.

Minden program körülbelül 25-30 percig tart és a készüléktől 1,5 méteren belül hoz létre rezonanciát. Ha társaságban van, akkor ebben a hatókörben tartózkodók szintén részesednek a kedvező elektromágneses terápiában. A készülék hátlapjának irányában mérhető erőteljesebben a hatás, ezért lokális fájdalmaknál és sebgyógyításnál ezzel az oldalával helyezze a kezelendő felületre.

 

A készülék nagy előnye, hogy nem kell órákig egy mágnes-ágyhoz láncolva feküdnie, mert a bioharmonex hordozható, és minden élethelyzetben alkalmazható, legyen az tárgyalás, munka, házimunka vagy otthoni tévézés.

Naponta 6-9 különböző programot érdemes futtatni, illetve egy-egy programot többször, állapottól függően akár 2-3 alkalommal is, de a biorezonanciás terápiát alkalmazó orvosok általában azt javasolják, hogy ennél többször nem érdemes, mert nem növeli meg a terápiás hatást.

 

Rendszeres gyógyszerszedés esetén, a kúra folyamán ajánlott gyakrabban felkeresni a kezelőorvost, mert a szervezet jelátviteli rendszerének javulásával a szükséges gyógyszeradagot várhatóan csökkenteni kell majd.

 

A használat során esetlegesen jelentkező szokatlan érzetek fontos információt közölnek a felhasználóval. Célszerű ezeket az érzeteket memorizálni, mivel ezek is az állapotjavulást szolgálhatják. Műtéti hegeknél nagyon ritkán bizsergést érezhet.

 

Biztonságos regeneráció

 

Használata igen biztonságos, mivel az extrém alacsony intenzitású elektromágneses tartományban működik, jelen esetben maximum 10 mikrotesla térerővel, vagyis a legtöbb, a mindennapi használatban alkalmazott elektromos készülékeknél kisebb térerővel. Ezek az extrém alacsony intenzitású jelek csak térerőmérővel mérhetők.

 

Használata ezért engedélyezett beépített szívritmus gerjesztő (pacemaker) készüléket hordozó betegeknél, és a súlyos pszichikai, idegrendszeri és rosszindulatú daganatokban szenvedő betegek adjuváns kezelésében is. (pacemakerrel rendelkezők saját megnyugtatásuk érdekében, kérjék ki orvosuk véleményét.)

Ennek az intenzitásnak minden eddigi elektrofiziológiai tapasztalat szerint teljesen veszélytelen a felhasználása,és minden magyar és nemzetközi szabvány szerint korlátozás nélkül, tehát a csecsemőkortól életünk végéig, napszaktól és tevékenységtől függetlenül alkalmazhatóak.

 

A szervezet optimális tápanyagellátásának biztosításával és a biorezonancia terápia együttes alkalmazásával jelentősen hozzájárulhat egészsége védelméhez, és szervezetének regenerációs képességét akár többszörösére is növelheti. Ha pedig megelőzési célból futtatja a bioharmonex programjait, akkor a betegségeket hírből sem fogja ismerni!

 

Miért jobb a bioharmonex, mint a mágnes-ágyas társai?

 

Gyakran merül fel a kérdés, hogy mi a különbség a piacon kapható mágnes-ágyas készülékek között? Miért kerülnek egyesek 1-2 millióba, mások 5-700 ezerbe, és miért van ilyen kedvező áron a bioharmonex?

 

Sokan azt gondolják, hogy ha valami drágább, akkor az biztosan jobb is. Pedig az is lehet, hogy nem jobb, csak nagyobb, esetleg a világ másik végén gyártják...

Az eredeti tervek szerint a bioharmonexhez is készült volna egy külső antenna, vagyis egy mágnes-ágy, azonban a piaci igények felmérése azt igazolta vissza, hogy nagyobb igény van egy könnyen kezelhető és hordozható biostimulációs eszközre. Ráadásul olyan kellene, amit nem ciki viselni...

 

A bioharmonex tervezői a programokat fontosabb témák szerint csoportosították, a mágnes-ágyat levették, és a készüléket egy mobiltelefonhoz hasonló formára alakították. Így nem csak lényegesen kedvezőbb árú, hanem egy rendkívül tetszetős, praktikus eszközt sikerült teremteniük.

 

A programok csoportosításánál a legfontosabb szempont az volt, hogy a hétköznapok leggyakrabban felmerülő problémáira átfogó megoldást nyújtson, és bárki számára könnyen kezelhető legyen.

 

A programnevek magukért beszélnek: gyermek, immun, örökifjú, hormon, fájdalom, lazítás, idegek, súlycsökkentő, méregtelenítő, szem/látás, keringés, légzés, emésztés, máj/pancreas, bőr, vese, csont/szövet, edzés után, meridián és bioritmus.

 

A bioharmonex tervezésénél fontos szempont volt, hogy a készülék "családbarát" áron kerülhessen forgalomba, ezzel lehetővé téve a mindennapos használatát. Ha azt számoljuk, hogy egyetlen ember 12-15 biorezonanciás kezelésének árán hozzájuthat a bioharmonexhez, amit azután az egész család korlátlanul használhat, akkor ezzel tényleg jó vásárt csinál!

 

Szeretném közelebbről megismerni a Bioharmonex készüléket >>>

 

Rezgések az egészségért

Az utóbbi évtizedekben számtalan publikáció foglalkozott a rezonancián alapuló biológiai kommunikációs rendszerek hatásmechanizmusával és a speciális készülékek alkalmazhatóságával. Ma már tudjuk, hogy minden biokémiai folyamat elektromágneses irányítás alatt áll. A sejtszinten azonosított belső jelkibocsátó központok: a DNS és a membránok. A sejtek egymás információkisugárzását csak nagyon szűk hullámhossz- és intenzitástartományban észlelik...

teljes cikk elolvasása

 


Az élettani folyamatokat, a betegségek kialakulását, a gyógyszerek és más hatóanyagok működését ma a legkorszerűbbnek tartott molekuláris biológia eszközeivel próbálják leírni, megmagyarázni.
Az igazság az, hogy a számítógépek korában, amikor a világ összefüggéseit a hagyományos fizika mellett a kvantummechanika, a hullám- és káoszelmélet sokkal jobban megmagyarázhatóvá, kiszámíthatóvá teszi, szemléletváltozásnak, paradigmaváltásnak kellene bekövetkeznie a biológiában is. Szent-Györgyi Albert a problémák megoldását a szubatomikus szinten gondolkodó kvantumbiológiában látta. Ötleteit és megfigyeléseit fizikus kortársai munkásságára alapozta, akik az energia és az anyag kapcsolatát vizsgálták. 1941. március 21-én világhírűvé vált előadásában beszélt először az élő organizmusok funkcionális elektromágneses tulajdonságairól.
A bioinformatika és a biorezonancia alapjai a múlt század elejére nyúlnak vissza. 1922-ben egy orosz tudós, Gurvics azt figyelte meg, hogy a növekedésben levő hagymagyökér egy másik növény növekedését jelentősen gyorsítja, ha a közelébe helyezik. Ez akkor is működött, ha üvegburával választotta el mindkét növényt. Gurvics „reguláló biomező”-nek nevezte a jelenséget. Kaznecsejev és Mihajlova tudományos vizsgálataik nyomán a sejtek közötti kommunikáció alapját képező ultragyenge sugárzást mértek, majd az utóbbi évtizedekben a német Fritz Popp kutatásai erősítették meg, hogy a sejten belüli és a sejtek közötti információáramlás nemcsak biokémiai molekulák segítségével, hanem fotonokon keresztül, vagyis tömeg nélküli fénykvantumokkal is történik. Ez az ultragyenge sugárzás az élő szervezetben mindenütt jelen van, sőt az élettani folyamatok irányításában is részt vesz.
Popp és más tudósok vizsgálatai nyomán tudjuk: minden sejtnek, szövetnek van biofoton-kisugárzása, és nemcsak az egészséges szövetnek, hanem a betegnek is vannak saját rezgései. Minden betegség egyúttal energetikai bevésődést, lenyomatot is létrehoz a szervezetben, amit „engram”-nak szokás nevezni.
Georges Lakhovsky, a „multihullám-oszcillátor” feltalálója az 1920-as évektől kezdve növényeken, állatokon és később emberi mintákon végzett sikeres kísérleteket. Készüléke „ultrarádió-frekvenciák” széles spektrumában sugárzott. Ed Petit kísérletekkel igazolta, hogy a multihullám-oszcillátorral kezelt, vízzel növesztett csírák 3-szor gyorsabban fejlődtek, mint a normál csapvízzel kezeltek, azaz mintha nem is csak a sejtekre, hanem talán az atomi struktúrákra hatott volna kedvezőbben a multihullám-oszcillátor.
Ifj. Royal Raymond Rife (1888–1971) biokémikus, mechanikai és elektromos kutató, a heidelbergi egyetem díszdoktora legismertebb találmánya, a „frekvenciakészülék”, valamint az „univerzális vírusmikroszkóp” segítségével évekig kísérletezgetve feltérképezte az emberi szövetek rezgésmintáját, és minden, általa veszélyesnek tartott baktérium, vírus saját frekvenciáját. A különböző biorezonanciás készülékek előfutáraként tekinthetünk találmányaira.
Az utóbbi évtizedekben számtalan publikáció foglalkozott a rezonancián alapuló biológiai kommunikációs rendszerek hatásmechanizmusával és a speciális készülékek alkalmazhatóságával. Ma már tudjuk, hogy minden biokémiai folyamat elektromágneses irányítás alatt áll. A sejtszinten azonosított belső jelkibocsátó központok: a DNS és a membránok. A sejtek egymás információkisugárzását csak nagyon szűk hullámhossz- és intenzitástartományban észlelik. Az amerikai fizikus, R. Adey szerint, ha a sugárzás erősebb vagy gyengébb, mint ami a sejt érzékelő ablakának épp megfelel, akkor a sejt nem reagál rá. Minden szerv, szövet és a hozzá tartozó élettani folyamat speciális, rá jellemző frekvencia-tartománnyal rendelkezik, amely a saját hullámhosszon és amplitúdón keresztül befolyásolható.
Ezen kutatási alapokon nyugszik a családi biorezonanciás készülék, a BioHarmonex működése. Lényegében nem a hagyományos értelemben vett gyógyító eszközt kell látni benne, hanem egy olyan műszert, ami a természetes és egészséges frekvenciák programozott sugárzásával harmonizálja a szervek működését. Az általa kibocsátott elektromágneses szignálok, információk a testen áthaladva, a szövetekben elnyelődve gerjeszteni tudják az ott zajló biofizikai történéseket, amik a kémiai reakciók alapját jelentik. Ilyen módon a normál szöveti rezgések frekvenciái segítően hatnak a szervek működésére, harmonizálják azokat anélkül, hogy ezt érzékelnénk, s hogy ez erőszakos vagy veszélyes lenne a szervezetre nézve. A készülékkel közvetlenül tudunk hatni az elektromágneses biokommunkációs rendszerre, ezáltal a sejtekben és a szövetekben lezajló biokémiai folyamatok nagy pontossággal és célzottan befolyásolhatóak kémiai anyagok bevitele nélkül.
Az emberi test informatikai rendszerére ható, pulzáló mágneses teret kibocsátó, biostimulációs eszköz frekvenciatartománya 1 Hz-200 kHz, térerőssége 10 mikrotesla. Ez a gyenge mágneses térerő kizárja, hogy a készüléknek bármilyen káros sugárzása lenne, de ahhoz éppen elég, hogy a fiziológiás történéseket újrahangolja, harmonizálja a szervezetben.
20 összetett programja harmonizált alprogram rendszerekkel, több biológiai ablak egyidejű aktiválásával éri el a kívánt hatást. A programozó funkciók a szervóra szerint is beállíthatók a hatékonyság fokozása céljából. A hordozható, kézre eső, funkcionális kezelőgombokkal ellátott, kis méretű készülék mellékhatásoktól mentes stimulálást végez a szervezet különböző funkcióiban, így használatának ellenjavallata nincs.

Az alábbi programok segítik az Ön testének harmonikus működését:
 • GYERMEK – Az egészséges testi-szellemi fejlődést elősegítő program a gyermek fejlődésekor különösen kiemelt jelentőségű a szövetek stimulációjára. Stimulálóan jeldús környezetet biztosít a városok vasbeton- és aszfaltdzsungelében, az elektroszmog ellen is. A készülék alkalmazható akkor is, amikor a gyerek alszik. Mivel a fiatal szervezet még jobb adaptációs rendszerrel rendelkezik, elégséges minden másnap egyszer lefuttatni a programot.
 • IMMUN – Az immunrendszert támogató program az ellenálló képesség növelésére, az immunsejtek aktiválására alkalmas, de jól felhasználható általános roborálásra is. Járványok és a környezetünkben előforduló fertőzéses betegségek esetén megelőzésként jól kombinálható mindenfajta védekezési módszerrel. (NEM terápiás eszközként!)
 • ÖRÖKIFJÚ – A hormon- és idegrendszer támogatására (libidó serkentése, antioxidatív folyamatok segítése), adaptációs folyamataink harmonizálására, szellemi és fizikai teljesítőképességünk megőrzésére alkalmas program. Az egész család, több generáció is használhatja.
 • HORMON – A hormonrendszer általános segítője. A test egyes szerveinek támogatására alkalmas, az extrém fáradtságra is jó hatással van.
 • FÁJDALOM – Használatával emelhető a fájdalomküszöb.
 • LAZÍTÁS – Stresszoldó program a mentális relaxáció segítésére. Alkalmas feszült idegállapot oldására, feldolgozatlan feszültségek, illetve stressz levezetésére.
 • IDEGEK – Agyi és idegi, szellemi tevékenységet optimalizáló program. A központi idegrendszer megnyugtatására, pihentetésére és olyan izomkoordinációs rendellenességek kezelésének kiegészítésére alkalmas, amelyek elsősorban a fáradtsággal együtt jelentkeznek. Rendszeresen jelentkező akaratlan izommozgások, izomgörcsök (harántcsíkolt és simaizmok lüktetése, remegése, tikje) esetén is előnyös.
 • SÚLYCSÖKKENTŐ – Zsírszöveti és kötőszöveti anyagcsere fokozására, méregtelenítésre alkalmas program. Fogyókúrák kiegészítője; a tápanyag hasznosulásának optimalizálására, a salakanyagok kiválasztásának serkentésére; az általános komfortérzet növelésére, a lelki egyensúlyvesztés következtében fellépő evési kényszerérzet csökkentésére alkalmas. Használata segít a táplálkozási szokások átállításakor jelentkező hiányérzet leküzdésében.
 • MÉREGTELENÍTŐ – Méregtelenítő program a kiválasztó szervek támogatására és serkentésére. A szervezet méregtelenítési folyamatainak javítására, a méregtelenítő kúrák hatékonyságának növelésére ajánlott.
 • SZEM/LÁTÁS – Támogatja a szem optimális működését, segíthet a szem fáradtsága esetén, a szem izomzatának pihentetésére! A látásnál keletkező idegi ingerületek vezetésének optimalizálására, a szem egész energetikájának javítására alkalmazza ezt a szemnyugtató programot legalább naponta kétszer!
 • KERINGÉS – A program a szív- és érrendszert támogatja.
 • LÉGZÉS – A légzési funkciók optimalizálását elősegítő program.
 • EMÉSZTÉS – Emésztési folyamatokat támogató program. Üzleti vacsorák, nagy családi ebédek, illetve étkezéssel összefüggő egyéb hasi diszkomfort érzetek esetén használható.
 • MÁJ/PANCREAS – A máj és a hasnyálmirigy működését támogató program. A hasnyálmirigy egyéb működésére, az emésztéssel kapcsolatos bioinformatikai csatornák stimulálására is használható.
 • BŐR – A bőr egészséges működésének, funkcióinak támogatását szolgáló program, amely alkalmas az egészséges bőr és az anyagcseréjét meghatározó szervek működésének stimulálására. Jól kombinálható speciális, egyénre szabott diétákkal és méregtelenítő/tisztítókúrákkal.
 • VESE – A vese és a húgyutak működését támogató program. Használható az intim testrészek komfortérzetének növeléséhez is. Kiegészíti a csi kung, a jóga és egyéb bioenergetikai gyakorlatokat; jól kombinálható a záróizmok tréningjével. Megelőzésképpen naponta minimum kétszer érdemes lefuttatni a programot, és közben megfigyelni a kezelt területeken keletkező apró érzeteket, mert ez segíti a gyengén működő funkciók újratanulását. A női közérzetet és komfortérzetet is javítja, jó hatással van a szeretkezés alatti kellemetlen érzetek, izomgörcsök csökkentésére, s jó a csökkent szexuális késztetés (libidó) normalizálására.
 • CSONT/SZÖVET – A csontszövetek erősítésére, az izomszövetek kezelésére, az edzés és verseny közben keletkező mikrosérülések regenerációjára, az izmok és ízületek terhelhetőségének növelésére, a sérülésveszély csökkentésére használható program.
 • EDZÉS UTÁN – Edzés után használandó mikrosérülések kezelésére, izomregeneráció serkentésére, fáradtságérzet csökkentésére. A sérülések kezelésénél hatásos kiegészítő a szövetek anyagcseréjének stimulálására, optimalizálására. Csökkenthető vele a regeneráció időszaka.
 • MERIDIÁN – Élénkítő program. Az akupunktúrás meridiánok működésének harmonizálásával bármelyik program hatékonysága fokozható. Az elektroszmog semlegesítésére is megfelelő program.
 • BIORITMUS – Bioritmust harmonizáló, frontérzékenységet csökkentő program. Az időjárási frontokra érzékenyeknek ajánlott a frontok jelentette megterhelés kiegyenlítésére, a gyors változások könnyebb elviselésére, a könnyebb átálláshoz, ha más időzónába vagy más időjárású zónába repülünk.

                                                                            Dr. Kohán József
Felhasznált irodalom:
 1. Prof. Szedlák-Vadócz Valéria M.D. PhD: Bio-Harmonex – Életerő és harmónia
 2. Lednyiczky Gábor, Dr. Miklós Csaba: Biorezonancia terápia
 3. Lednyiczky Gábor szerk.: Bevezetés a biorezonancia terápiába
 4. Bókkon István: Az elektromágnesesség hatása az élő és élettelen világban
 5. Marjan Hrusovar M.D.: Healing with the magnetic field – A natural therapy
 6. A. G. Gurvitsh: Problems of Mitogenetic tRadiation
 7. Mae-Wan Ho, Popp, Fritz-Albert, Ulrich Warnke: What Is Life?
 8. Fritz-Albert Popp: Bioelectrodynamics and Biocommunication
 9. S. V. Konev: Fluorescence and Phosphorescence of Proteins and Nucleic Acids
 10. http://www.rifehealth.com/

A legújabb BioHarmonex® programválasztéka:

Új fejlesztésű programok:

MENSES: A természetes nőiességért. A programot remekül kiegészíti a VitalWoman, Ginkgo XC, Evening Primrose Oil, és a Garlic & Parsley.

PROSZTATA: Az érett, középkorú és idősödő urakért. Az alábbi készítményekkel való együttes alkalmazást javasoljuk: Pro-State Power, VitalMan.

ANTIFRONT: A jó közérzetért, minden időben. A programhoz kapcsolódó belsőleg alkalmazandó CaliVita készítmények: White Willow, Oregano Oil, Super Soya lecithin és a Polinesian Noni.

MENTÁLIS FELTÖLTŐDÉS: A megfelelő pihenésért, extrém túlterhelés esetén is. Kiegészítésképp a Rhodiolin, Stress Management, MagneZiB6, Energy & Memory és a  Polinesian Noni ajánlható.

NYIROKRENDSZER: Az egészséges nyirokműködésért. A programot remekül támogathatjuk az alábbi készítményekkel Aquarion lúgos víz, Oregano Oil, Ocean 21, ImmunAid, VirAgo, Vein ProteX.

Egyéb programok:

GYERMEK A gyermekek speciális igényeiért. A programhoz kapcsolódó javasolható étrend-kiegészítők: Infant Formula, Kids Greens, Lion Kids készítmények, ProbioBalance, Liquid C+.

IMMUNAz immunrendszert megszólító rezgésekkel. Jól kombinálható az alábbi készítményekkel: ImmunAid, VirAgo, Bee Power, Polinesian Noni, C 500, C 300 PLUS, C 1000, Oregano Oil, ProbioBalance, L-Lysine PLUS.

ÖRÖKIFJÚA program az antioxidáns folyamatokért és az örök fiatalságért. Kiegészítésképp az alábbi termékek ajánlhatók: Ginkgo XC, Protect 4Life, Mega Protect 4Life, VitalMan, VitalWoman, Smokerade, CoQ10 termékcsalád, Lutein, Lutein Plus, Zen Thonic, Senior Formula.

HORMONKifejezetten a hormonrendszert célzó program. Támogatólag az alábbi termékek alkalmazása javasolt: VitalWoman, VitalMan, Menopausal Formula, Ocean 21

FÁJDALOMProgram az általános jó közérzetért, minden körülmények között.  Kiegészítésképp a White Willow, Joint ProteX Forte, Joint ProteX, Vein ProteX, Polinesian Noni, Shark Aid készítményeket ajánljuk.

LAZÍTÁSPihenéshez, feltöltődéshez, relaxációs programokhoz. Jól kiegészítheti a Rhodiolin, Stress Management B-Complex, MagneZiB6, Mega B-Complex, Polinesian Noni, Melatonin.

IDEGEKOlyanok számára kifejlesztett program, akiknek minden nap kifogástalan szellemi működésre és koncentrációra van szükségük. Jól alkalmazható a Stress Management B-Complex, Mega B-Complex, Triple-Potency Lecithin, Rhodiolin, MagneZI B6 készítményekkel együtt.

SÚLYCSÖKKENTŐA megfelelően alkalmazott súlycsökkentő módszerek , illetve anticellulit kúrák támogatására kifejlesztett program, melyet az alábbi CaliVita termékek is támogatnak:  Chromium Max 500, Citrimax & Chromium, Nopalin, Slim Formula, illetve külsőleg a C-Rx Cream.

MÉREGTELENÍTŐEz a program támogathatja a méregtelenítő folyamatokat. Az alább termékek javasolhatók kiegészítésképp: Liquid Chlorophyll, Green Care, Oregano Oil, Ocean 21, Liver Aid, Arginine Plus, Pure Yucca, Nopalin, Aquarion lúgos víz.

SZEM/LÁTÁSA szemet erősen igénybevevő munkát illetve hobbitevékenységet folytatók számára kifejlesztett rezgésekkel. Belsőleges támogatásra alkalmazható készítmények: Lutein Plus, Lutein, Beta Carotene, ZenThonic

KERINGÉSElsősorban azok számára, akik erőteljesen próbára teszik keringési rendszerük működését (sportolók), de bárkinek hasznos lehet. Használata kiegészíthető a Ginkgo XC, Omega 3, Protect 4Life, Mega Protect 4Life, CoQ10 család és az OxyMax alkalmazásával.

LÉGZÉSA megfelelő légzésért. Sportolóknak, dohányosoknak, városban élőknek kifejezetten ajánlott. A programhoz kapcsolódóan az alábbi készítmények ajánlhatók: OxyMax, Oregano Oil, Ocean 21, Smokerade, Polinesian Noni, C 1000.

EMÉSZTÉSAz emésztési funkciók optimalizálására hangolt rezgésekkel. A programot remekül kiegészítheti a Digestive Enzymes, ParaProteX, Nopalin, AC-Zymes, Digest Ease, ProbioBalance, Oregano Oil alkalmazása.

MÁJ/HASNYÁLMIRIGYAz „Emésztés” program kifejezetten e két szervet megcélzó, továbbfejlesztett változata. Használata kiegészíthető a CaliVita alábbi, emésztést támogató készítményeivel: LiverAid, Arginine Plus, Digest Ease, Digestive Enzymes.

BŐRA szép bőrért és annak megfelelő működéséért. Kiegészítésképp a következő termékek ajánlhatóak belsőleg: OxyMax, Evening Primrose Oil, Beta Carotene, Vein ProteX. Külsőleg- Oregano Oil, Aquarion savas víz, Aquabelle termékcsalád, Vein Care, Hand & Body Lotion, Silk & Shine, stb.

VESE – Rezgései az optimális veseműködéssel vannak összhangban. Alkalmazását remekül támogathatja az Aquarion lúgos víz, VirAgo, Green Care, OxyMax, URX.

CSONT/SZÖVETA program rezgései a csont és a szövetekben zajló folyamatokkal vannak összhangban. Jól kombinálható a Strong Bones Plus, Strong Bones, Joint ProteX Forte, Joint ProteX, Power Mins, MagneZi B6 készítményekkel.

EDZÉS UTÁNAz intenzív testmozgás utáni regenerálódásért. Kiegészítésképp az OxyMax, Joint ProteX Forte, Joint ProteX, Ginkgo XC, HGH Support, Power Mins, Super Mega 50 és a C 1000 alkalmazása ajánlható elsősorban.

MERIDIÁN Célja az akupunktúrás meridiánok működésének harmonizálása. A program kiegésztéseképp az Ocean 21, ZenThonic, OxyMax, Polinesian Noni, Full Spectrum, Super Mega 50, Kids Greens termékek ajánlhatók.

BIORITMUSA harmonikusan működő bioritmusért. A programhoz kapcsolódóan a Super Soya Lecithin, Triple-Potency Lecithin, Ocean 21, Polinesian Noni , ZenThonic alkalmazása javasolható.

Miért válassza a Calivita Bio Harmonex-et?: Mert...

 • Egyszerűen kezelhető egészség-karbantartó készüléket kap. A készülék környezetbarát: mivel újratölthető akkumulátor van benne, nem igényel további kiadást.
 • A termék fejlesztése során – például új programváltozat kidolgozásakor – szoftvere egyszerűen frissíthető.
 • Nem igényel többletidőt a termék használata, hiszen magunkkal vihetjük (magunkon viselhetjük), és a szokásos tevékenységek közepette, sőt még akár alvás közben is ki tudja fejteni jótékony hatását. Ezáltal az aktív, elfoglalt embereknek is kiváló segítség egészségük, kondíciójuk megőrzésében.
 • Teljes mértékben testre szabható, életvitelünknek, bioritmusunknak megfelelően választhatjuk ki a szükséges programo(ka)t.
 • Kényelmes, esztétikus megjelenésű, mobil telefonhoz hasonlóan hordható készülék, amely kényelmesen elhelyezhető bárhol.
 • Maximum 1,5 méter távolságon belül fejti ki hatását, így egy készüléket akár többen is használhatnak, ha ugyanarra a programra van szükségük.
 • A napi táplálékkiegészítő adag hasznosulását (felszívódását, beépülését) nagymértékben javítja.
 • Kockázatok és mellékhatások nélkül bármely korcsoport egyformán használhatja.

 

Műszaki adatok:

Modell: BioHarmonex® BH3
Kijelző: LCD 1.8" (220 x 176 pixel), FTF
A ház anyaga: ABS műanyag
Menü nyelvei: 20 nyelvű menürendszer: albán, angol, bosnyák, bulgár, cseh, francia, holland, horvát, lengyel, macedón, magyar, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák, szlovén, török
Méret: 105 x 67.5 x 21 (mm)
Súly: 120 g az elemekkel együtt
Működési elv: Pulzáló mágneses tér-gerjesztő
Frekvenciatartomány: 1 Hz - 100 kHz
Kimenő jel: Pulzáló mágneses tér. A pulzálás alakja négyszög.
Pulzusjelző ciklus: 20%. A készülékház felszínén és a belső tekercs közepén mérhető mágneses indukció: 205 / 170 / 85 µT a választott erősségtől függően.
Tápellátás: 3 x AAA NiMH újratölthető elem. Az elem teljesítménye: 1.000 mAh
A töltő adatai: elsődleges 110 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.2
másodlagos: 6 V, 1 A
Töltési idő: kb. 3 óra
Működési hőmérséklet: +10 - +45 Celsius fok
Páratartalom: Maximum 90% relatív páratartalom

Made in EU (Germany)

 

 

Garancia:

A jótállás időtartama a termék megvásárlásától számított harminchat (36) hónap, mely jótállási időtartam a készülékbe beépített akkumulátorra nem vonatkozik. Az akkumulátorra a CaliVita® International a termék megvásárlásától számított hat (6) hónap garanciát vállal.

 

 


A termék nem rendelhető Ár: 0 Ft