MENU

Egészségünk megőrzésének és újrahangolásának kíméletes módszere

Bio-Harmonex: Egészségünk avagy „harmonikus rezgéseink" megőrzésének és újrahangolásának kíméletes módszere

 

A XXI. században már idejét múlttá vált az a newtoni fizikát félreértők által hangoztatott felfogás, miszerint az anyagi világ különálló és egymástól független szilárd testekből tevődik össze.

 

A modern tudomány ma már arról beszél, hogy az általunk érzékelhető és fizikai síkon megtapasztalható világ egy igen bonyolult információ-összeköttetéseken alapuló, érzékenyen összehangolt rendszer. Ezen belül az emberi szervezet sem csupán egy molekulákból felépülő biokémiai struktúra, azaz fizikai test, hanem - mint az univerzumban minden - rezgő hullámformák bonyolult és egyben nagyszerű szövevénye.

 

Tehát, egy új paradigma megszületésének vagyunk szemtanúi: a statikus formák világából a dinamikus energiamezők világa felé haladunk.


A molekuláris biofizikus kutatók ma már azt állítják, hogy testünk minden egyes sejtje piciny elektromágneses egység. Ezért, ha az élő anyagot bárminemű energia éri - legyen az mechanikai vagy elektromágneses -, az egyben információ, azaz formaképző erő is, amelynek hatására megindul a válaszreakciók sokasága. Ennek a fordítottja is igaz - bármely információ képes testünkben változásokat előidézni. F.A. Popp már az 1980-as évekbenutalt arra, hogy a sejtekben másodpercenként vegyi folyamatok milliárdjai (3x1016 vegyi folyamat/másodperc) mennek végbe.

 

Lényeges azonban tudnunk: minden biokémiai folyamatot elektromágneses tevékenység előz meg! 

 

Hogyan kapcsolódik össze a két folyamat?

 

Szervezetünk 65-70%-át vizes közeg alkotja. A vízmolekulák sajátos hidrogénkötéseinek köszönhetően mind a sejteken belül, mind a sejtek között folyamatos információcsere ún. „sejtek közötti csevegés" zajlik. A sejtek hártyáját alkotó bio-molekulák (fehérjék, zsírok - tudományos nevükön lipoproteinek) szerves részét képezik annak az adó-vevő rendszernek, amely az élő szervezet és környezete között lehetővé teszi a biológiai kommunikációt. Az egészséges biomolekulák jól működnek: rendezett (koherens) és jól definiált tulajdonságokkal rendelkező rezgéseket fogadnak magukba, illetve „veszik a tiszta, zavarmentes adást". Pontosítva, a szervezetet érő hullámok (vibrációk, rezgések, információk) frekvenciája, amplitúdója, pulzálásuk specifikumai, illetve koherenciájuk határozza meg, hogy a szervezet mely részei számára lesz belőlük felhasználható információ. Azon információt, amellyel egybecsengenek - rezonálnak -, azt befogadják, esetleg továbbítják. A többit kiszűri, (elektromosan) árnyékolja a vizes környezet (sejtközi állományt).

 

Mi a rezonancia?

 

Egyetlen szóban: együttrezgés, összecsengés. Legegyszerűbben egy zenei példával világíthatjuk meg. Ha megpengetünk a gitáron egy húrt, az rezeg, és hangot ad. A fadoboz, a gitár teste rezonál (együtt rezeg) a hanggal, és felerősíti azt. Ráadásul a rezonancia hatására a többi húr is rezgésbe lendül.
Évekig tartó kutatások során a tudósok feltérképezték a különböző szervek elektromágneses tevékenységére jellemző paramétereket, amelyek külön-külön, minden szerv működését kísérik, illetve azt megelőzik.
Ez a megismerés lehetővé tette olyan műszerek, készülékek kifejlesztését, amelyek a környezetből eredő egészségkárosító hatások, rendellenességek kivédését szolgálják, támogatják a szervezet egészségét, rezgéseinek harmóniáját, és anyagcsere folyamatait is hatékonyabbá teszi.


Szervezetünknek az őt érő, folyamatosan áramló információk tömkelegéből ki kell szűrnie az újabb és újabb „közléseket", és el kell döntenie, hogy azok számára ártalmasak, vagy kedvezőek. Mindaz az információ, amely a sejtfal egészséges (bio-elektromos) feszültségét fokozza, hasznos, az ellenkező előjelű pedig romboló hatású (lehet).

 

Az étrendkiegészitők úgyszintén információkat közvetítenek szervezetünkhöz, akárcsak a mindennapi életben használatos vegyszerek, kozmetikumok, gyógyszerek, textíliák, ékszerek, azaz minden. Ha hosszútávon olyasmit alkalmazunk, ami nem nekünk való, megbomlik testünk egyensúlya.

 

Mi a megoldás?

 

Az élethez alapvetően négy dolog nélkülözhetetlen: lélegzés, tiszta víz, mozgás és táplálkozás. Mindegyiknek zavartalannak és jó minőségűnek kell lennie. Különösen a helytelen táplálkozással ronthatunk az állapotunkon, mert túlterheltséghez, fáradtsághoz, és végül egyensúlyvesztéshez, kibillentséghez -diszharmóniához - vezet, amelyet köznapi nyelven betegségnek nevezünk.


Tudnunk kell hogy az élelmiszerek miként hatnak szervezetünk állapotára. Ez a tudás több ezer évre nyúlik vissza, hiszen Keleten pontosan tudják, melyik alkatot, milyen élelem betegíti meg, és melyik építi, szó szerint táplálja. A keleti bölcselet kimondja azt is, hogy szellemünket is táplálnunk kell. Lévén, hogy szellemünk testbe van zárva, és ezen nem lehet változtatni, a spirituális fejlődés is kizárólag a testen keresztül mehet végbe, valósulhat meg. A fejlődés azt jelenti, hogy befelé és fölfelé gyarapszunk, s ebben a táplálkozás létfontosságú, alapvető tényező.

 

Ma már a nyugati kultúra is elismeri, hogy a növények és táplálékok is üzeneteket, információkat közvetítenek testünkhöz (spirituálisakat is!). Mindegyik tápanyagnak megvan a maga, sajátos egyedi minősége és rezgéstartománya. Minden élelem a szabad energia megannyi megtestesülése. E tudás alkalmazásával, egészségünket a kezünkben tudjuk tartani. Olyan biológiailag aktív - élő ételeket és táplálékkiegészítőket kell fogyasztanunk, amelyek biztosítják a testi, lelki és szellemi aktivitásunkat.

 

De ez még nem minden! Bioinformatikai ismereteink alapján igen fontos a szervek, szövetek és sejtek informatikai csatornáit olyan extrém alacsony intenzitású elektromágneses stimulációval ellátni, amely a biológiai/biokémiai szabályozást segíti elő. Ezek a belső irányítást optimalizáló jelsorozatok nagyban növelik a szervezet anyagcseréjének a hatékonyságát, a bevitt tápanyagok hasznosulását és azok átalakulását olyan energiává (adenozin trifoszfát, ATP), amely a sejteket élteti. Ezen felül segítenek a szervezetnek a rossz energiáktól és káros rezgésektől való védekezésben.


A biorezonancia a jövő orvostudományának egyik legnagyobb ígérete, mivel a szervezet legalapvetőbb folyamatainak befolyásolásával beindítja, serkenti a szervezet önregenerációját. Nagy előnye, hogy természeténél fogva felhasználási területe igen sokrétű, káros mellékhatása nincs. Csak arra tanítja meg a szervezetet, amit az valaha - egészséges korában - már tudott.

 

Ismerje meg közelebbről Ön is a Bioharmonex készüléket >>>


Prof. Dr. Szedlák-Vadócz Valéria